นักบัญชีมือใหม่

สรุปวิธีแจ้งชั่วโมงผู้ทำบัญชี CPD ต้องทำเมื่อไร และทำยังไงบ้าง

สรุปวิธีแจ้งชั่วโมงผู้ทำบัญชี CPD ต้องทำเมื่อไร และทำยังไงบ้าง

มีผู้ทำบัญชีหลายคนเข้าใจผิดว่า การเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) เพียงแค่เราอบรมครบ 12 ชั่วโมงต่อปีแล้ว เราก็ไม่ต้องทำอะไรอีก เราก็จะถือว่าเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่ที่จริงเรื่องนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดที่ใหญ่หลวง เพราะว่านอกจากผู้ทำบัญชีจะต้องอบรมเก็บชั่วโมงครบแล้ว พวกเราจะต้องแจ้งชั่วโมงผู้ทำบัญชี (CPD) กับสภาวิชาชีพบัญชีหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เรียบร้อยตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย

แล้วการแจ้งชั่วโมงที่ว่ามันคืออะไร ต้องทำเมื่อไร และต้องทำยังไงบ้าง วันนี้ CPD Academy จะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน

แจ้งชั่วโมงผู้ทำบัญชี คืออะไร?

การแจ้งชั่วโมงผู้ทำบัญชี CPD คือ การยื่นชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีประจำปีของผู้ทำบัญชีที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า

“ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) เป็นประจำทุกปีไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี และเป็นชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง”

เมื่อเก็บชั่วโมง CPD เรียบร้อยแล้วเราจึงต้องแจ้งชั่วโมงกับสภาวิชาชีพบัญชีหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พวกเค้ารับรู้ว่าเราได้เก็บชั่วโมง CPD ปีนี้ครบถ้วนแล้ว

ผู้ทำบัญชีต้องชั่วโมง CPD แจ้งเมื่อไร?

ในระหว่างปีถ้าผู้ทำบัญชีอบรมเก็บชั่วโมง CPD เรียบร้อยแล้วก็สามารถแจ้งเก็บชั่วโมง CPD ได้เลยตลอดปีไปจนถึง 30 วันหลังสิ้นปีปฏิทิน พูดง่ายๆ ก็แปลว่า วันสุดท้ายของการยื่นชั่วโมง CPD นั้นคือวันที่ 30 มกราคม ของปีถัดไป (ไม่ใช่ 31 มกราคม นะคะ อย่าเข้าใจผิด)

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนแจ้งชั่วโมง CPD คืออะไร?

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อแจ้งชั่วโมง CPD กรณีที่เราไปเก็บชั่วโมงด้วยวิธีการอบรม คือ หนังสือรับรองการผ่านการอบรม ซึ่งจะมีข้อมูลสำคัญในการแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องอยู่

ตัวอย่าง เช่น หนังสือรับรองการผ่านการอบรมจาก CPD Academy จะระบุข้อมูลสำคัญอย่าง

  • ชื่อ-สกุล
  • รหัสผู้ทำบัญชี
  • รหัสหลักสูตร
  • ชื่อหลักสูตร
  • จำนวนชั่วโมงที่เก็บ CPD ได้สำหรับผู้ทำบัญชี
หนังสือรับรองการเก็บชั่วโมง CPD
หนังสือรับรองการเก็บชั่วโมง CPD

ข้อมูลที่ผู้ทำบัญชีต้องใช้ในการแจ้งชั่วโมงก็คือ รหัสหลักสูตร จำนวน 14-15 หลัก ที่ระบุในหนังสือรับรอง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ผู้ทำบัญชีจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานไม่ต่ำกว่า 3 ปี

แจ้งชั่วโมงผู้ทำบัญชี CPD ต้องแจ้งที่ไหน?

ผู้ทำบัญชีสามารถเลือกแจ้งชั่วโมง CPD ได้จาก 2 ช่องทางนี้

1. เว็บไซต์ สภาวิชาชีพบัญชี > เมนูแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

2. เว็บไซด์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า > ระบบ e-Accountant

ไม่ว่าจะแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องจากเว็บไซด์ไหนก็จะลิงก์เข้าสู่ฐานข้อมูลเดียวกัน เพราะฉะนั้นเลือกที่จะแจ้งที่เดียวก็พอนะคะ

วิธีการแจ้งชั่วโมงผู้ทำบัญชี CPD ทำยังไงบ้าง?

1.เข้าเว็บไซต์ของ สภาวิชาชีพบัญชี 

ไปที่เมนู Online Service > เลือก แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD

เมนูแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง TFAC
เมนูแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง TFAC

หมายเหตุ สำหรับใครที่เข้าระบบยื่นชั่วโมงของสภาไม่ได้อาจเกิดจากสาเหตุที่เรายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ลองศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย: วิธีขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีครั้งแรกแบบละเอียดสุดๆ ทุกขั้นตอน

2. กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ

เข้าระบบแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง TFAC
เข้าระบบแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง TFAC

3. เลือก Tab ผู้ทำบัญชี

ถ้าสมมติใครเป็นทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี (CPA) ในระบบจะมี tab แสดงขึ้นมาสอง tab ให้เลือก tab ผู้ทำบัญชี จากนั้นเลื่อนมาด้านล่างแล้ว กรอกรหัสหลักสูตรจากหนังสือรับรองที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา และกดปุ่ม “ค้นหา”

หน้าจอแจ้งชั่วโมงผู้ทำบัญชี (CPD)
หน้าจอแจ้งชั่วโมงผู้ทำบัญชี (CPD)

4. ระบบจะปรากฎหลักสูตรที่ค้นหา จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม”

แจ้งเพิ่มหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD
แจ้งเพิ่มหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD

5. ตรวจสอบผลการแจ้งชั่วโมง CPD

ทันทีที่เราแจ้งชั่วโมง CPD ในระบบ จะพบคำว่า “รอหน่วยงานยื่นรายชื่อ” สาเหตุเนื่องจาก

  • ทางสภารับรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเป็นรอบๆ ยกตัวอย่างเช่น อบรมแบบ e-learning ทางสภาจะรับรายชื่อทุกรอบเดือน
  • หลังจากรับรายชื่อแล้วทางสภาจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลก่อนขึ้นอัพเดทในระบบเป็นอนุมัติไม่เกินช่วงกลางเดือนถัดไป

และเมื่อสภาตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นเป็น “อัตโนมัติ” ซึ่งเราสามารถ Print Screen เก็บไว้เป็นหลักฐานได้

ผลการแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD
ผลการแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD

ผู้ทำบัญชีไม่เคยแจ้งชั่วโมงหรือแจ้งชั่วโมง CPD ไม่ครบมีผลอย่างไร?

กรณีผู้ทำบัญชีไม่เก็บ CPD และแจ้งให้ครบถ้วนจะมีโทษถือว่าไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจถูกปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หากได้รับหนังสือแจ้งจะต้องชำระค่าปรับ และต้องอบรมชดเชยส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน

ไม่ได้แจ้งชั่วโมง CPD หรือแจ้งไม่ครบแก้ไขยังไง?

วิธีการแก้ไขทำได้ไม่ยากนัก โดยเริ่มจากการเช็คก่อนว่าปีที่ผ่านมาเรายังขาดชั่วโมง CPD อยู่เท่าไร และต้องรีบอบรมชดเชย ให้ครบถ้วน จากนั้นแจ้งในเว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชีหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามตัวอย่างข้างบน

เช่น ปี 2565 ขาดชั่วโมง CPD บัญชีอยู่ 5 ชั่วโมง ต้องอบรมในปีถัดไป 2566 ชดเชยวิชาบัญชี = 5 ชม.

ทำให้ในปี 2566 จำนวนชั่วโมงที่ต้องแจ้งเก็บ CPD จะเป็นผลรวมระหว่าง ชดเชยวิชาบัญชี 5 ชั่วโมง (ที่ขาดไป) + 12 ชม. (ประจำปี 66) = 17 ชม.

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องควรรู้เกี่ยวกับการแจ้งชั่วโมงผู้ทำบัญชี CPD ที่เราสรุปมาให้สำหรับผู้ทำบัญชีครบจบในที่เดียว หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะ

ส่วนใครที่กำลังมองหาที่อบรมเก็บชั่วโมง CPD อยู่ในปีนี้ หรือชดเชยของปีก่อนลองดู รายละเอียดคอร์สอบรมแบบออนไลน์ของเราได้ที่นี่เลยค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า