นักบัญชีมือใหม่, ความรู้บัญชี

ผู้ทำบัญชีอิสระต้องขึ้นทะเบียนไหม และใช้เอกสารอะไรบ้าง

ผู้ทำบัญชีอิสระต้องขึ้นทะเบียนไหม และใช้เอกสารอะไรบ้าง

ในปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปไวมาก กระแสของการเป็นเจ้านายตัวเองมาแรง และในสายอาชีพนักบัญชี ก็มีทางเลือกสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้านายตัวเองอย่างเช่น “ผู้ทำบัญชีอิสระ”

สำหรับใครที่อยากเป็นผู้ทำบัญชีแบบอิสระหรือที่มักเรียกกันว่า นักบัญชีฟรีแลนซ์ รับงานบัญชี ยื่นงบ ยื่นภาษีรายปี ต้องขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีหรือเปล่า แล้วถ้าขึ้นทะเบียนจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ถ้าอยากรู้ก็ตามเข้ามาอ่านกันได้เลย

ผู้ทำบัญชีคือใคร? ผู้ทำบัญชีในองค์กรกับอิสระต่างกันยังไง?

ผู้ทำบัญชี คือ คนที่มีหน้าที่บันทึกและตรวจสอบรายการทางการเงินของบริษัท เช่น รายรับ รายจ่าย การซื้อขาย นอกจากนี้ยังรวมถึงการทำรายงานต่าง ๆ เช่น งบการเงิน รายงานภาษี เป็นต้น

อาชีพผู้ทำบัญชีจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทคือ ผู้ทำบัญชีในองค์กร และผู้ทำบัญชีอิสระ แล้ว 2 อย่างนี้ต่างกันอย่างไร เราจะอธิบายให้ฟัง

ผู้ทำบัญชีในองค์กร

ผู้ทำบัญชีในองค์กร คือผู้ที่ปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงที่เดียว หรือก็คือพนักงานประจำนั่นแหละ

โดยผู้ที่ทำการตรวจสอบ อนุมัติรายการ ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นผู้ทำบัญชีขององค์กรนั้น มักจะเป็นผู้จัดการบัญชี ซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสุด ส่วนที่เหลือก็จะเป็นผู้ช่วยบันทึกรายการ รวมกันทั้งหมด เราเรียกว่า พนักงานแผนกบัญชียังไงล่ะ

ผู้ทำบัญชีอิสระ

ผู้ทำบัญชีอิสระ คือ ผู้ที่รับงานทำบัญชีให้กับหลายองค์กร หรือก็คือรับจ้างทำบัญชีให้กับหลายองค์กร ไม่ขึ้นอยู่กับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ก็เรียกได้ว่าอิสระในการรับงานมากเลยนะคะ

โดยผู้ทำบัญชีอิสระ ก็จะแบ่งเป็นอีก 2 รูปแบบ ถ้าเป็นสำนักงานรับทำบัญชี ผู้ทำบัญชีมักจะเป็นหัวหน้าสำนักงานและมีลูกมือช่วยบันทึกรายการกันหลายคน เพราะสำนักงานบัญชีลูกค้าจะเยอะหน่อย

แต่ถ้ารับงานเป็นฟรีแลนซ์รับทำบัญชี แล้วทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวทั้งหมดก็ได้เช่นกัน ก็จะเป็นผู้ทำบัญชีที่อิสระโดยแท้ รับงานเองทำงานเอง เลือกลูกค้าเองเลยค่ะ

ผู้ทำบัญชีคือใคร ผู้ทำบัญชีในองค์กรกับอิสระต่างกันยังไง
ผู้ทำบัญชีคือใคร ผู้ทำบัญชีในองค์กรกับอิสระต่างกันยังไง

เรียนจบบัญชีมาเป็นผู้ทำบัญชีฟรีแลนซ์ได้ไหม

คำตอบ คือ เป็นได้เลย!

แต่ต้องมีหมายเหตุกันนิดหน่อย สำหรับผู้ที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพบัญชีชั้นสูง หรืออนุปริญญา จะรับทำได้แค่ บริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ขนาด SME(ทุนไม่เกิน 5 ล้าน, รายได้รวมและสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 30 ล้าน) เท่านั้นนะคะ

สำหรับคนที่เรียนจบปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า สามารถเป็นผู้ทำบัญชีได้ทุกธุรกิจเลยนะ ถ้าเรียนจบมาแล้วอยากรับงานทำบัญชีเป็นแบบฟรีแลนซ์ ก็สามารถรับงานเองได้เลย

ส่วนใหญ่ที่เห็นกันก็จะรับงานทำบัญชีคิดค่าบริการรายเดือน เรียกได้ว่าเป็นช่องทางหารายได้เสริมจากงานประจำ หรือจะเป็นงานหลักเลยก็ยังได้ หากมีลูกค้าจำนวนเยอะมากขึ้นก็สามารถขยายเป็นสำนักงานบัญชีเพิ่มเติมได้เลยนะคะ

ผู้ทำบัญชีอิสระต้องขึ้นทะเบียนไหม

เอาล่ะ ก่อนจะรับงานทำบัญชีได้มันก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนกันก่อนนะ ถ้าเราสุ่มสี่สุ่มห้ารับงานเราก็จะมีปัญหาภายหลังเอาได้นะคะ

การที่เราจะเป็นผู้ทำบัญชีอิสระได้ ก็ต้องมีเลขประจำตัวผู้ทำบัญชีก่อน ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่สามารถยื่นงบการเงินให้ลูกค้าได้ และไม่สามารถยื่นภาษีประจำปีให้ลูกค้าได้นะ เพราะทั้ง 2 อย่างนี้ต้องใช้เลขประจำตัวผู้ทำบัญชีในการทำรายการนะคะ

การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีนั้น จะขึ้นทะเบียนผ่าน เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมนูผู้ทำบัญชี และอัพโหลดเอกสารออนไลน์ เมื่อขึ้นทะเบียนเสร็จและได้รับการอนุมัติแล้ว เราก็จะมีเลขประจำตัวผู้ทำบัญชีนั่นเอง

ผู้ทำบัญชีอิสระต้องขึ้นทะเบียนไหม
ผู้ทำบัญชีอิสระต้องขึ้นทะเบียนไหม

เอกสารขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีอิสระมีอะไรบ้าง?

การขึ้นทะเบียนอย่างที่ได้เกริ่นไปในหัวข้อก่อนหน้า เราสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยสแกนเอกสารแล้วอัพโหลดเข้าระบบ หากเอกสารชุดไหนที่เป็นสำเนาอย่าลืมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยล่ะ

โดยเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนนั้น ประกอบไปด้วย

 1. หลักฐานการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่ยังไม่หมดอายุ
 2. บัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ
 3. ทะเบียนบ้าน ฉบับเป็นปัจจุบัน
 4. วุฒิการศึกษา
  • ระดับ ปวส. ให้ส่งเอกสารใบระเบียนการศึกษา และ ประกาศนียบัตรฉบับกระทรวงศึกษาธิการ
  • ระดับปริญญาตรี ให้ส่งเอกสาร Transcript และ ปริญญาบัตร
 5. รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังเป็นสีพื้น เห็นหน้าชัดเจน ไม่มีเครื่องประดับปิดบัง และสวมชุดสุภาพ
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 7. หลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ชดเชย ถ้าในอดีตเคยเป็นผู้ทำบัญชีในแล้วไม่ได้มีการพัฒนาความรู้ หรือไม่ครบตามข้อกำหนด (ถ้ามี)
 8. รายชื่อลูกค้าที่รับทำบัญชี เลขที่นิติบุคคล และวันที่สิ้นงวด

เห็นไหมล่ะว่ามีอยู่แค่ไม่กี่อย่าง สำหรับคนที่ขึ้นทะเบียนครั้งแรกและไม่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ก็จะมีแค่ 6 อย่างเท่านั้นที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

เอกสารขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีอิสระ
เอกสารขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีอิสระ

สรุป

การจะเป็นผู้ทำบัญชีอิสระก็ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน การขึ้นทะเบียนนั้นไม่ได้ยากเลย ทำผ่านระบบออนไลน์ได้ ยื่นเอกสารแบบออนไลน์ได้ อย่างที่ได้เล่ามา แต่ขั้นตอนหลังจากขึ้นทะเบียนนี่สิ ต้องมีการเก็บชั่วโมง CPD มีการรักษาสภาพ นี่ต่างหากคือเรื่องวุ่น ๆ ที่รออยู่ อย่างไรก็ตาม CPD Academy ขอให้ผู้ทำบัญชีอิสระทุกท่านประสบความสำเร็จในอาชีพบัญชีด้วยนะคะ

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามได้ที่ Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า