นักบัญชีมือใหม่

วิธีขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีครั้งแรกแบบละเอียดสุดๆ ทุกขั้นตอน

วิธีขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีครั้งแรกแบบละเอียดสุดๆ ทุกขั้นตอน

อยากรับงานบัญชีครั้งแรกในชีวิตแต่ไม่มั่นใจว่าจะ “ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี” อย่างไรดี ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะ เพราะว่าการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นทำได้ไม่ยาก ขอเพียงแค่เข้าใจพื้นฐานกฎหมายและวิธีการเท่านั้นค่ะ

ข้อดีของการขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี คือ เป็นประตูเปิดกว้างการรับงานด้านบัญชีจากลูกค้า เพราะใบประกอบวิชาชีพผู้ทำบัญชีที่เราได้รับจากหน่วยงานรัฐอย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์นั้นเป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือและสิ่งนี้จะช่วยการันตีได้ว่าเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้แกงลูกค้าแต่อย่างใด

แต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้วิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีแบบจัดเต็ม เราอยากชวนนักบัญชีทั้งหลายมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ทำบัญชีกันสักนิดว่าคืออะไร

ผู้ทำบัญชีคือใคร ?

ผู้ทำบัญชี หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีให้กับธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมายด้านการบัญชี อย่างเช่น คุณสมบัติ มีคุณวุฒิ เงื่อนไขผู้ทำบัญชี จรรยาบรรณ และมาตรฐานการบัญชี เป็นต้น

ใครบ้างต้องขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี ?

ใน 1 ธุรกิจจะมีผู้ทำบัญชีแจ้งรายชื่อเพียง 1 คนเท่านั้น ซึ่งคนนั้นจะต้อง “ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี” ให้เรียบร้อย ส่วนนักบัญชีคนอื่นๆ อาจจะเรียนจบบัญชีมาแต่ไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีก็ได้

ผู้ทำบัญชีกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเป็นคนเดียวกันไหม ?

ผู้ทำบัญชี ต่างกับ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เพราะ….

ผู้ทำบัญชี คือ คนที่ลงมือทำบัญชี และมีใบประกอบวิชาชีพบัญชี

แต่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี คือ เจ้าของธุรกิจ หรือกรรมการของบริษัทที่จะต้องจัดให้มีการทำบัญชีตามกฎหมาย โดยที่จะไปจ้างนักบัญชีประจำมาทำบัญชีหรือว่าจ้างสำนักงานบัญชีมาทำบัญชีตามกฎหมายให้ก็ได้

ทำไมผู้ทำบัญชีต้องขึ้นทะเบียนด้วย ?

เนื่องจากการจัดทำบัญชีต้องมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ กฎหมายจึงกำหนดให้ต้องมีผู้ทำบัญชีสำหรับธุรกิจประเภทนิติบุคคลอย่างบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด และผู้ทำบัญชีนั้นต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดตาม ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2557

และหนึ่งในเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดก็คือ การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี นั่นเองค่ะ

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีต้องทำเมื่อไร ?

เมื่อเริ่มต้นรับงานทำบัญชี ผู้ทำบัญชีจะต้องแจ้งชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันหลังจากที่เริ่มงาน ถ้าสมมติใครยังไม่เคยขึ้นทะเบียนไว้ก็จำต้องรีบขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีและแจ้งชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีครั้งแรกให้เรียบร้อยเลยค่ะ

เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีมีอะไรบ้าง ?

การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีเราสามารถทำแบบออนไลน์ได้แล้ว ดังนั้น เอกสารที่ต้องใช้ก็สามารถเตรียมไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ค่ะ ตามนี้

1. หลักฐานการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ

  • เคยสมัครสมาชิกสภาเรียบร้อยแล้ว: ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่ยังไม่หมดอายุเป็นหลักฐานประกอบ
  • ยังไม่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี: ในระบบการขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีเราสามารถสมัครสมาชิกสภาพร้อมกับการขึ้นทะเบียนเลย โดยแนบใบนำส่งเงินเป็นหลักฐาน

2. บัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ

3. ทะเบียนบ้าน ฉบับปัจจุบัน

4. วุฒิการศึกษา

  • ระดับ ปวส. ให้ส่งเอกสารใบระเบียนการศึกษา และ ประกาศนียบัตรฉบับกระทรวงศึกษาธิการ
  • ระดับปริญญาตรี ให้ส่งเอกสาร Transcript และ ปริญญาบัตร

5. รูปถ่ายครึ่งตัว

ถ่ายจากมือถือหรือว่ากล้องก็ได้ โดยให้พื้นหลังเป็นสีพื้น คล้ายๆ กับเราถ่ายภาพสมัครงาน หรือภาพบัตรประชาชนเลยค่ะ

6. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

7. รายชื่อลูกค้าที่รับทำบัญชี

ข้อนี้สำคัญมาก ถ้าไม่มีจะขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีไม่ได้เลยนะ สิ่งที่ต้องมีให้พร้อมก็คือ เลขที่นิติบุคคลของลูกค้าอย่างน้อย 1 ราย และวันที่สิ้นงวด

ถ้าเอกสารใดเป็นการถ่ายสำเนา อย่าลืมรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลายเซ็น และ ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง ของผู้ทำบัญชีให้ชัดเจนด้วยนะคะ

วิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีทำยังไง ?

หลังจากเตรียมเอกสารต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ขั้นถัดไปคือ การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีแบบออนไลน์ผ่านระบบงานผู้ทำบัญชี e-Accountant ของเว็บไซด์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-accountant) ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเปิดหน้าจอแล้วทำตามไปพร้อมกันนะ

1. เข้าสู่ Website กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลือก บริการออนไลน์ > เลือก ผู้ทำบัญชี > ระบบงานผู้ทำบัญชี (e-Accountant)

ระบบ e-Accountant กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
ระบบ e-Accountant กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

2. กดยอมรับ คำเตือนการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) และระบบงานผู้ทำบัญชี (ระบบงาน e-Accountant)

ยอมรับเงื่อนไข ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
ยอมรับเงื่อนไข ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

3. กรอกรหัสผู้ทำบัญชี (เลขบัตรประจำตัวประชาชน)

กรอกรหัสผู้ทำบัญชี ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
กรอกรหัสผู้ทำบัญชี ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

4. เลือกการแจ้งรายละเอียดการทำบัญชีครั้งแรก (ส.บช. 5)

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีครั้งแรก
ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีครั้งแรก

5. การกรอกข้อมูลพื้นฐานและที่อยู่

เมื่อเข้าระบบงานแจ้งรายละเอียดการทำบัญชีครั้งแรกผู้ทำบัญชีจะพบหน้า ข้อมูลพื้นฐานดังต่อไปนี้ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีครั้งแรก กรอกข้อมูลพื้นฐาน
ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีครั้งแรก กรอกข้อมูลพื้นฐาน

6. กรอกข้อมูลวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีได้ ต้องเป็นวุฒิระดับ อนุปริญญา หรือ ปวส. ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อย

  • ระดับ ปวส. ทางการบัญชี สามารถเป็นผู้ทำบัญชีให้เฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท
  • ระดับ ปริญญาตรี สามารถเป็นผู้ทำบัญชีให้กิจการได้ทุกประเภท
ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีครั้งแรก วุฒิการศึกษา
ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีครั้งแรก วุฒิการศึกษา

7. กรอกข้อมูลการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ

กรอกข้อมูลการเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่าผู้ทำบัญชีจะต้องเข้าเงื่อนไขสมาชิก 1 ใน 2 ข้อนี้

จากนั้นตอบคำถามในหัวข้อนอกจากการเป็นผู้ทำบัญชีแล้วปัจจุบันประกอบอาชีพ และตอบคำถามในหัวข้อโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกบัญชี

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีครั้งแรก สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีครั้งแรก สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

8. เพิ่มฐานะผู้ทำบัญชี

ฐานะผู้ทำบัญชี แบ่งเป็น 3 ฐานะ ได้แก่

1) ฐานะพนักงานของกิจการ หมายถึง ต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัทนั้น และบริษัทแต่งตั้งเป็นผู้ทำบัญชี

2) ฐานะผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ หมายถึง เป็นผู้ทำบัญชีที่ไม่ขึ้น (สังกัด) ภายใต้ผู้ใด

3) ฐานะสำนักงานบริการรับทำบัญชี หมายถึง เป็นผู้ทำบัญชีในสังกัดสำนักงานบริการรับทำบัญชี และสำนักงาน

บริการมอบหมายให้เป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทลูกค้าของสำนักงานบริการรับทำบัญชี

ฐานะผู้ทำบัญชี ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
ฐานะผู้ทำบัญชี ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

9. เพิ่มธุรกิจที่รับทำบัญชี

ถ้าเป็นผู้ทำบัญชี “ฐานะพนักงานของกิจการ” รายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีจะแสดงให้เนื่องจากได้กรอกข้อมูลตั้งแต่การกรอกข้อมูลในหัวข้อฐานะผู้ทำบัญชีแล้ว

เพิ่มธุรกิจที่รับทำบัญชี ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
เพิ่มธุรกิจที่รับทำบัญชี ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

แต่ถ้าเป็นผู้ทำบัญชีใน “ฐานะผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ” และ “ฐานะสำนักงานบริการรับทำบัญชี” ผู้ทำบัญชีต้องแจ้งรายชื่อธุรกิจโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มรายการ และกรอกรายละเอียดธุรกิจที่รับทำบัญชี

10. แนบเอกสารที่เตรียมไว้

เอกสารที่เราเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ เราก็กดแนบหลักฐานขึ้นระบบได้เลยตามที่หน้าจอระบุ

แนบเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
แนบเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

11. รอตรวจสอบผล

เมื่อแนบเอกสารเรียบร้อย ถือว่าเราได้ทำการขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีครบทุกขึ้นตอนแล้ว ระบบจะขึ้นข้อความ “รอการอนุมัติ…”

เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาตรวจสอบก่อนระบบจะส่งข้อความอีเมล์มาถึงเรา

  • ถ้าสำเร็จเป็นผู้ทำบัญชีโดยสมบูรณ์ ระบบจะส่งข้อความ  “…รับแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี…”
  • ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ระบบจะส่ง ข้อความ “…ไม่รับแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี เนื่องจาก….” ให้เราเข้าระบบการแจ้งรายละเอียดการทำบัญชีครั้งแรกอีกครั้งเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

12. พิมพ์หนังสือรับแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีครั้งแรก

ถ้าใครได้รับสถานะ “…รับแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี…” เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้าย เราจะสามารถดาวน์โหลด หนังสือรับรองการเป็นผู้ทำบัญชี (ส.บช. 5) จากเมนูพิมพ์แบบฟอร์มได้เลย ตัวอย่างตามหน้าจอนี้

ตรวจสอบผล ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
ตรวจสอบผล ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

และนี่คือ ตัวอย่างหนังสือรับแจ้งการทำบัญชี (ส.บช.5) ที่เป็นหลักฐานยืนยันการเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ระบุชื่อ-สกุลผู้ทำบัญชี รหัสผู้ทำบัญชีและวันที่ได้รับการอนุมัติอย่างสมบูรณ์ค่ะ

ตัวอย่างหนังสือรับแจ้งการทำบัญชี (ส.บช.5)
ตัวอย่างหนังสือรับแจ้งการทำบัญชี (ส.บช.5)

โดยสรุปแล้ว การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีทำได้ด้วยตัวเองไม่ยากแบบออนไลน์ เมื่อทำตามนี้ครบถ้วนแล้วก็สามารถรับลูกค้าทำบัญชีรายถัดๆ ไปได้เลย

และสำหรับใครที่ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีเรียบร้อยแล้ว ในแต่ละปีอย่าลืมเช็กสิ่งนี้ให้ครบถ้วน เช็คลิส 5 สิ่งที่ต้องทำถ้าอยากเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกกฎหมาย เพื่อจะได้มีสถานะ “ผู้ทำบัญชี” อย่างสมบูรณ์ตลอดปีนะคะ

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน สอบถามได้ที่นี่

Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า