ความรู้บัญชี

การปิดงบการเงินคืออะไร นักบัญชีต้องรู้อะไรบ้างก่อนปิดงบการเงิน

การปิดงบการเงินคืออะไร นักบัญชีต้องรู้อะไรบ้างก่อนปิดงบการเงิน

การปิดงบการเงิน เป็นงานประจำปีที่ถือว่าเป็นงานที่ “ท้าทายงาน” นึงสำหรับนักบัญชีเลยก็ว่าได้ เพราะว่านักบัญชีจะต้องรวบรวมสติและจัดการกับรายการทางบัญชีทั้งหมดที่บันทึกเอาไว้ทั้งปี จัดระเบียบให้เข้ามันรูปเข้ารอยเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรายการที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและส่งงบทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

แล้วการปิดงบมันคืออะไร มีเรื่องอะไรที่นักบัญชีอย่างเราต้องเข้าใจบ้าง ก่อนจะปิดงบปีนี้ลองมาทำความเข้าใจสาเหตุ ที่มาที่ไป และสิ่งที่นักบัญชีต้องรู้ก่อนปิดงบการเงินประจำปีแบบครบจบในบทความนี้กันค่ะ

ปิดงบการเงินคืออะไร?

คำว่า “ปิดงบการเงิน” ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า “Closing Financial Statement” หมายถึง การสรุปรายการทางบัญชีประจำปี และจัดทำออกมาในรูปแบบงบการเงิน เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการอย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

และ “งบการเงิน” ที่ได้จากกระบวนการปิดงบการเงินนั้น จะเป็นรายงานทางบัญชีที่บอกถึงฐานะการเงิน ผลประกอบการของธุรกิจ และรายการสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจสำหรับปีที่ผ่านมา

ถ้าอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ ลองดูคลิปนี้ที่เราอธิบายเรื่องของการปิดงบการเงินให้ฟังค่ะ

ใครต้องปิดงบการเงินบ้าง?

ธุรกิจที่ต้องปิดงบการเงินจะเป็นธุรกิจที่กฎหมายกำหนดให้มีการจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี ภาษากฎหมายเค้าเรียกว่า “ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี”

ซึ่งถ้าจะอธิบายง่ายๆ ก็อาจจะพูดได้ว่า ทุกบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องจัดทำบัญชี ปิดงบการเงินให้เรียบร้อยประจำปี แล้วก็นำส่งงบให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรนั่นเอง

ปิดงบการเงินต้องทำเดือนไหน?

โดยปกติแล้วธุรกิจจะต้องปิดงบการเงินทุกๆ 12 เดือน (1 รอบระยะเวลาบัญชี) ยกเว้นเสียแต่ว่าจะเพิ่งจดทะเบียนเปิดบริษัทใหม่ในรอบระยะเวลาบัญชีปีแรกอาจจะมีน้อยกว่า 12 เดือนก็ได้ โดย “จะถือวันเริ่มจัดตั้งจนถึงวันหนึ่งวันใด เป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได้ แต่ไม่เกิน 12 เดือน”

ยกตัวอย่างเช่น จดทะเบียนบริษัท 2 มีนาคม 2565 รอบระยะเวลาปิดบัญชีปีแรกอาจจะเป็น

 • 2 มีนาคม 2565 ถึง 1 มีนาคม 2566 (12 เดือน พอดี) หรือ
 • 2 มีนาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 (น้อยกว่า 12 เดือน) ก็ได้

แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว เจ้าของธุรกิจมักเลือกที่จะปิดงวดวันสุดท้ายของปี 31 ธันวาคม ซึ่งถ้าเราเลือกวันไหนเป็นวันปิดงบการเงินแล้ว เราก็จะต้องยึดวันนั้นๆ ไปตลอดสำหรับปีถัดๆ ไป

ปิดงบการเงินทำเมื่อไร
ปิดงบการเงินทำเมื่อไร

หลังจากปิดงบการเงินแล้วสิ่งที่ต้องทำ 2 เรื่องสำคัญคือ

1.นำส่งงบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • บริษัทจำกัด – ภายใน 1 เดือนหลังจากประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (ประชุมวันสุดท้าย 30 เมษายน)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด – ภายใน 5 เดือนหลังปิดรอบระยะเวลาบัญชี

2.ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีกับกรมสรรพากร ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

ปิดงบการเงินทำยังไง?

นักบัญชีมือใหม่ส่วนมากจะกังวลว่าการปิดงบจะทำยากมั้ยสำหรับเรา แต่จริงๆ แล้ววิธีการและขั้นตอนการปิดงบการเงินไม่ได้ยากอย่างที่คิด ซึ่งอาจสรุปได้เป็น 4 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่

1.บันทึกบัญชีให้ครบถ้วน

2.ปรับปรุงรายการทางบัญชี

3.กระทบยอดบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

4.จัดทำงบการเงิน

ขั้นตอนการปิดงบการเงิน
ขั้นตอนการปิดงบการเงิน

โดยส่วนใหญ่แล้ว อุปสรรคที่ทำให้นักบัญชีทำงานไม่เสร็จสักที คือ การลืมปรับปรุงรายการต่างๆ ตอนปิดงวดบัญชีให้เรียบร้อย ทำให้ต้องกระทบยอดบัญชีใหม่ และแก้ไขงบการเงินใหม่หลายๆ รอบ

Top Hit รายการปรับปรุง ปิดบัญชี ที่นักบัญชีมักหลงลืม มีอะไรบ้าง ลองอ่านที่นี่เลย

ปิดงบล่าช้าเจอค่าปรับเท่าไร?

ขึ้นชื่อว่าเป็นธุรกิจที่มี “หน้าที่ทำบัญชี” และ “ยื่นงบการเงิน” ตามกฎหมายแล้ว การที่เราปิดงบการเงินล่าช้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ เราจะโดนค่าปรับจาก 2 แหล่ง คือ

1.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แบ่งค่าปรับตามช่วงเวลาการยื่นงบล่าช้า เช่น 2 เดือน, 2-4 เดือน, 4 เดือนขึ้นไป อัตราค่าปรับก็จะปรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน รวมไปถึงค่าปรับเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่เราไม่ได้จัดประชุม จัดให้มีผู้สอบบัญชีตามเวลาที่กำหนดด้วย

2.กรมสรรพากร ซึ่งแบ่งค่าปรับตามช่วงเวลาเช่นกัน เช่น 1-7 วัน มากกว่า 7 วันขึ้นไป จะมีค่าปรับ 2 ส่วน คือ

 • ปรับแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ปรับงบการเงินล่าช้า

นอกจากนี้ถ้ามีเงินที่ต้องเสียภาษีก็จะโดนเรื่องของเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือนด้วย

พอจะเข้าใจวิธีการคำนวณแล้วว่าค่อนข้างซับซ้อนเหลือเกิน ถ้าอยากจะศึกษาเพิ่มเติม เราสรุปไว้ในในบทความนี้แล้วค่ะ สรุปครบ…ยื่นงบและภาษีล่าช้าเจอค่าปรับเท่าไร

ค่าปิดงบประจำปี ราคาเท่าไร?

ถ้าเป็นนักบัญชีได้เงินเดือนประจำจากธุรกิจอาจจะไม่ต้องคิดเรื่องค่าใช้จ่ายปิดงบการเงิน เพราะทำเท่าไรก็ได้เป็นเงินเดือนอยู่ดี (ฮ่าๆ จะคุ้มไหมนะ) แต่บางครั้งเราอาจจะได้ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเสริมเข้ามา จากการลงลายมือชื่อรับรองเป็นผู้ทำบัญชีธุรกิจประจำปีด้วย เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจานะคะ

ส่วนใครที่ทำเป็นนักบัญชีฟรีแลนซ์หรือสำนักงานบัญชี ค่าบริการปิดงบส่วนนี้เราคิดจากเวลาและปริมาณงานที่ทำไป ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามธุรกิจ แต่ขั้นต่ำในตลาด ค่าปิดงบเปล่า (งบที่ไม่มีการดำเนินการ ซื้อ-ขาย/เคลื่อนไหวบัญชี) ก็อยู่ที่ราวๆ 5,000-8,000 บาทแล้วล่ะ

นักบัญชีแบบไหนปิดงบการเงินได้บ้าง?

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการปิดบัญชีนั้น นักบัญชีทุกคนที่มีความรู้ความสามารถสามารถหัดและเรียนรู้กันได้ ซึ่งเราอาจจะเป็นส่วนนึงในทีมงานที่ช่วยกันปิดบัญชีสำหรับธุรกิจก็ได้ค่ะ

แต่ถ้าใครจะลงชื่อเป็นนักบัญชีที่เซ็นต์เป็นผู้ทำบัญชีรับรองงบการเงินของธุรกิจ กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าต้องปฏิบัติตาม 5 เงื่อนไขนี้อย่างครบถ้วน

 1. เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
 2. ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 3. แจ้งรายชื่อธุรกิจทำบัญชี
 4. อบรมเก็บชั่วโมง CPD และแจ้งชั่วโมงให้ครบ 12 ชั่วโมงต่อปี
 5. ยืนยันรายชื่อธุรกิจและสถานสมาชิกสภาทุกปี

แต่ละเงื่อนไขเราต้องทำอย่างไรบ้าง ศึกษาเพิ่มเติมกันที่นี่ได้เลย เช็คลิส 5 สิ่งที่ต้องทำถ้าอยากเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกกฎหมาย

โดยสรุปแล้วการปิดงบการเงินแม้ว่ามีเรื่องราวมากมายที่นักบัญชีต้องเรียนรู้ แต่เชื่อแน่ค่ะว่า นักบัญชีคนไหนที่ลงมือปิดงบการเงินด้วยตัวเองแล้ว ฝึกฝนแล้วศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องก็จะสามารถทำงานนี้ได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำคัญงานนี้อาจจะเป็นงานนึงที่เปิดโอกาสการเติบโตในสายงานบัญชีแบบก้าวกระโดด เปลี่ยนจาก “พนักงานบัญชี” เป็น “ผู้จัดการบัญชี” หรือ “เจ้าของสำนักงานบัญชี” ก็ได้นะ

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน สอบถามได้ที่นี่

Line: @cpdacademy

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า