ความรู้บัญชี

สอบ CPA ยากไหม? เตรียมตัวอย่างไร? สำหรับมือใหม่หัดสอบ CPA

สอบ CPA ยากไหม เตรียมตัวอย่างไร สำหรับมือใหม่หัดสอบ CPA

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคือ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แต่กว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือ CPA ได้นั้นไม่ได้เป็นกันง่ายๆ

การที่จะได้ใบอนุญาต CPA เราต้องผ่านด่านสำคัญอยู่ 2 ด่าน คือ การสะสมชั่วโมงฝึกงาน และผ่านการทดสอบ สำหรับการทดสอบทั้ง 6 วิชานั้น ถ้าถามรุ่นพี่ว่าสอบ CPA ยากไหม คงบอกได้เลยว่าหินสุด ๆ ยืนยันได้จากสถิติการสอบผ่านที่ต่ำมากในแต่ละปี

ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการสอบ CPA กันค่ะ ว่าข้อสอบนั้นมีอะไรบ้าง และอะไรกันนะที่เป็นเรื่องยากสำหรับการทดสอบนี้

วิชาที่ใช้ในการสอบ 6 วิชา

เอาล่ะ ทุกคนน่าจะปูเสื่อรอเราเล่ารายละเอียดการสอบ CPA ให้ฟังแล้ว เริ่มต้นขออธิบายเรื่องเนื้อหาที่เราต้องใช้สอบ CPA ทั้งหมด 6 วิชา ซึ่งแบ่งเป็น 3 หมวด ต่อไปนี้ค่ะ

หมวดการบัญชี

วิชาการบัญชี 1

วิชานี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีด้านงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนใหญ่ และส่วนที่ยาก ๆ จะอยู่ด้านสินทรัพย์

รุ่นพี่คะ สอบ CPA ยากไหม คงบอกได้ว่าวิชานี้น่าจะยากที่สุดใน 6 วิชาแล้วล่ะ ความยากของวิชานี้ คือ เป็นเนื้อหาที่มีความเป็นเด็กบัญชีสูงมาก และมาตรฐานการบัญชีแต่ละฉบับเนื้อหาค่อนข้างเยอะมากรวมถึงต้องทำความเข้าใจมาตรฐานการบัญชีที่อิหยังว่ะ ภาษาเขียนมาตรฐานนี้เข้าใจยากที่สุด

โดยเฉพาะด้านสินทรัพย์ ในหน้างบการเงินด้านสินทรัพย์แทบจะทุกบรรทัดล้วนมีมาตรฐานการบัญชีเฉพาะตัวกำกับไว้ทั้งนั้นเลยนะคะ เช่น TAS 2(สินค้าคงเหลือ), TAS 16(ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์), TFRS 16 (สัญญาเช่า) เป็นต้น

วิชาการบัญชี 2

วิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีด้านงบกำไรขาดทุน แน่นอนว่าเนื้อหาหลักต้องเกี่ยวกับรายได้และต้นทุนแน่นอน

ความยากของวิชานี้ คือ ส่วนใหญ่ใช้การคำนวณ การเข้าสอบวิชานี้แทบจะลืมนำเครื่องคิดเลขเข้าไปไม่ได้เลย นับเฉพาะแค่เรื่องหลัก ๆ คือ รายได้และต้นทุน แค่นี้ก็คำนวณตลอดการสอบแล้ว หากใครที่ไม่ชอบการคำนวณอาจจะแพ้ทางวิชานี้ได้นะคะ

โดยมาตรฐานการบัญชีแต่ละฉบับเกี่ยวข้องกับการคำนวณทั้งนั้นเช่น TFRS 15 (รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า), TAS 7 (งบกระแสเงินสด), TAS 33 (กำไรต่อหุ้น) เป็นต้น

วิชาสอบ CPA หมวดบัญชี
วิชาสอบ CPA หมวดบัญชี

หมวดการสอบบัญชี

วิชาการสอบบัญชี 1

วิชาตรวจสอบบัญชี วิชานี้ต้องฝึกงานสอบบัญชีมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี กับ 1,000 ชั่วโมง ก่อนจะสอบได้ สิ่งที่ทดสอบเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี วิธีการตรวจสอบแต่ละรายการในงบการเงิน

ความยากของวิชานี้คือ น้อง ๆ ที่เพิ่งเข้ามาสอบใหม่ ๆ ยังไม่ชินกับวิธีการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบแต่ละรายการของงบการเงิน จึงอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดว่าแต่ละรายการตรวจยังไง ตรวจเพื่ออะไร ผลกระทบหากเกิดข้อผิดพลาดคืออะไร แต่สำหรับรุ่นพี่ที่ผ่านการทำงานมาแล้ว 2 – 3 ปี วิชานี้คงจะไม่เป็นปัญหามากนักนะคะ

โดยมาตรฐานสอบบัญชีที่มักจะออกสอบ เช่น TSA 315 (การระบุและประเมินความเสี่ยง), TSA 500-580 (หลักฐานการสอบบัญชี/วิธีการตรวจสอบ), หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

วิชาการสอบบัญชี 2

วิชานี้เป็นอีกวิชาที่ต้องสะสมชั่วโมงการทำงานก่อนเหมือนกับวิชา การสอบบัญชี 1 เนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับการสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน การประเมินความเสี่ยง การวางแผนการตรวจสอบ

ความยากของวิชานี้คือ เนื้อหาที่เยอะกว่าวิชา การสอบบัญชี 1 มาก ๆ และต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์งานสอบบัญชีมาแล้วระดับนึง ถึงจะเข้าใจภาพรวมงานตรวจสอบตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการออกหน้ารายงานแสดงความเห็น และยังต้องทำความเข้าใจ รวมถึงท่องจำรูปแบบของหน้ารายงานจนถึงระดับที่เขียนหน้ารายงานได้เลยนะคะ

โดยมาตรฐานสอบบัญชีที่มักจะออกสอบ เช่น TSA 300 (การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน), TSA 620 (การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี), TSA 700-720 (การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน)

วิชาสอบ CPA หมวดสอบบัญชี
วิชาสอบ CPA หมวดสอบบัญชี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

วิชากฎหมายฯ 1

เป็นวิชาที่ติดท็อปคนเข้าสอบเยอะมาโดยตลอด โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับกฎหมายการบัญชี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ความยากของวิชานี้เรียกได้ว่าน่าจะน้อยที่สุดใน 6 วิชา และผู้เข้าสอบ CPA มักจะสอบเป็นวิชาแรก ถ้าอยากรู้ว่าสอบ CPA ยากไหม ก็มาลองวิชานี้ก่อนก็ได้นะคะ ถ้าวิชานี้พอไหวค่อยขยับไปวิชาอื่นที่ยากขึ้น โดยเนื้อหาข้างต้นนี้ ส่วนใหญ่แล้วคนที่จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ อย่างน้อย ๆ ก็น่าจะเคยผ่านตา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาบ้างแล้ว กฎหมายก็ไม่ค่อยซับซ้อนมาก เน้นใช้ความเข้าใจเป็นหลักค่ะ

วิชากฎหมายฯ 2

เป็นอีกหนึ่งวิชาที่เนื้อหาเยอะมาก ๆ โดยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และตบท้ายด้วยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี

ความยากของวิชานี้เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนไม่ชอบนั่นก็คือเรื่อง “ภาษี” และแน่นอนว่าเนื้อหาแน่นมาก เพราะภาษีไม่ใช่กฎหมายที่ตายตัว แต่เป็นกฎหมายที่ต้องใช้ความเข้าใจและการตีความ หรือแปลความสถานการณ์นั้นให้ออก ดังนั้นเรื่องภาษีจึงมีเคสหรือข้อหารือมากมาย แต่ละกรณีแตกต่างกันไป และด้วยเนื้อหาที่ต้องเข้าใจอย่างเดียวไม่ได้ อาจจะต้องท่องจำข้อกฎหมายด้วย ทำให้บางคนอาจจะไม่ค่อยถูกกับวิชานี้มากนัก

วิชาสอบ CPA หมวดกฎหมาย
วิชาสอบ CPA หมวดกฎหมาย

อะไรทำให้สอบ CPA ไม่ผ่าน

การสอบ CPA ไม่ผ่านนั้นมีสาเหตุหลายอย่างด้วยกันค่ะ ความเห็นส่วนตัวที่คิดว่าทำให้บางคนสอบ CPA ไม่ผ่าน จนต้องเลิกราไปอาจมาจาก

ข้อจำกัดเรื่องเวลา

ข้อจำกัดเรื่องเวลาของการเก็บผลสอบ CPA นั้นจะมีอายุแค่ 4 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลว่าผ่านการทดสอบ ด้วยเงื่อนนี้ทำให้ช่วงเวลาในการสอบให้ผ่านครบ 6 วิชาจึงต้องเตรียมตัวสอบกันอย่างเข้มข้นมาก เพื่อให้สอบผ่านครบในระยะเวลา 4 ปี หรือคิดง่าย ๆ ว่า CPA จัดสอบปีละ 3 ครั้ง ถ้าสอบผ่านตัวแรกแล้ว เรามีโอกาสอีก 12 ครั้งต้องผ่านให้ครบอีก 5 วิชานั่นเอง

การสอบระหว่างทำงาน

แน่นอนว่าคนที่สอบ CPA นั้นอยู่ในวัยทำงานกันหมดแล้ว โดยเฉพาะหลาย ๆ คนที่ทำงานสอบบัญชีอยู่ หรืออยู่ระหว่างเก็บชั่วโมงฝึกหัดงานอยู่ ซึ่งงานตรวจสอบบัญชีเดิมทีก็มีความเข้มข้นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะตรวจสอบรายไตรมาส หรือตรวจสอบสิ้นปี หากอยู่ในช่วงตรวจสอบงบประจำปีเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมงานจะหนักมาก ๆ และเวลาเตรียมตัวสอบก็จะน้อยลงทำให้การจะสอบผ่านช่วงนั้นก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นนึง

ความถนัดของแต่ละคน

ความเก่งของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน การสอบก็เช่นกัน มีบางวิชาที่เราถนัดและบางวิชาที่เราไม่ถนัด ดังนั้นเบื้องต้นเราควรรู้จักตัวเราเองก่อนว่าเราเก่งอะไรมากที่สุดใน 6 วิชาที่ต้องสอบ และเริ่มจากสิ่งที่คิดว่าทำได้ดีก่อน จะเป็นการเพิ่มกำลังใจในการสอบได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

อะไรทำให้สอบ CPA ไม่ผ่าน
อะไรทำให้สอบ CPA ไม่ผ่าน

สรุป

ถ้าถามอีกครั้งว่า สอบ CPA ยากไหม คงตอบเป็นการสรุปได้ว่าการสอบ CPA นั้นน้อยคนมากที่จะสอบผ่านทุกตัวได้ในการสอบ 1 ครั้ง หากเราไม่ใช่คนเก่งแบบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสที่จะสอบผ่าน การสอบจึงเป็นเกมระยะยาว ซึ่งเราต้องมีวิธีการเตรียมตัวสอบ CPA อย่างเข้มข้นในระยะเวลา 4 ปี เพราะคนที่จะเป็น CPA นั้น ไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติของ CPA ที่เหมาะสม แต่ต้องมีความอดทนและความพยายามในระดับสูงด้วยเช่นกัน CPD Academy ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังต่อสู้กับตัวเองอยู่ ให้ผ่านการสอบให้ได้ทุกคนนะคะ

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามได้ที่ Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า