ภาษี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคืออะไร ยื่นผิดแก้ไขได้ไหม?

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคืออะไร ยื่นผิดแก้ไขได้ไหม

สวัสดีค่ะเพื่อนๆนักบัญชี เมื่อเราอยู่ในสายงานบัญชีแล้ว การยื่นงบการเงินกับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลคือสองอย่างนี้ เวลาทำก็ต้องทำพร้อมกัน เพราะตัวเลขมีความสัมพันธ์อย่างแยกกันไม่ออกจริงๆ เราเลยต้องใช้ความรู้ความสามารถทั้งสองวิชาคู่กันค่ะ แต่การยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลก็อาจจะเกิดขึ้นผิดพลาดได้ แล้วเราจะจัดการกับข้อผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างไรได้บ้างสำหรับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ลองไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในบทความนี้กันค่ะ

1.ภาษีเงินได้นิติบุคคลคืออะไร

ประมวลรัษฎากร บัญญัติให้ “ภาษีเงินได้นิติบุคคล” เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่ง ให้จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยกำหนดโครงสร้างในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติตามในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เราต้องปรับปรุงรายการจากกำไรทางบัญชี ให้เป็นกำไรทางภาษีเสียก่อนที่จะยื่นภาษีนั่นเอง

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องใช้แบบอะไร

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล คือ แบบที่เรียกกันสั้นๆว่า ภ.ง.ด.50 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

3. วิธีคำนวณภาษีทำยังไง

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี เราจะเริ่มต้นจากกำไรสุทธิทางบัญชีให้ได้ก่อนแล้วจึงปรับปรุงรายการบวกกลับหักออกทางภาษีให้เรียบร้อย

ดูรายละเอียดวิธีการคำนวณในคลิปนี้ได้เลย


ผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับปรุง จะเป็นกำไรสุทธิทางภาษี
ต่อไปให้นำกำไรสุทธิทางภาษี ไปคำนวณ กับอัตราภาษีของกิจการ ก็จะได้เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามภาพนี้เลยค่ะ

คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

4. ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลผิด แก้ไขได้ไหม

การยื่นภาษีผิดนั้น ก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะ แต่ก็ไม่ต้องห่วงค่ะ เรายังสามารถที่จะขอแก้ไขได้ แต่ว่าก็ต้องมาดูกันอีกครั้งนะคะ ว่าสาเหตุที่ต้องแก้ไขคืออะไร และต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง เพราะสาเหตุที่ต่างกันทำให้วิธีการแก้ไขนั้นต่างกันค่ะ

5. สาเหตุที่ยื่นภาษีผิดและวิธีการแก้ไข

สาเหตุที่ยื่นภาษีผิด มีอยู่ 2 สาเหตุ ได้แก่

  • คำนวณกำไรสุทธิทางภาษีผิด >> ต้องคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีใหม่ในแบบภาษี
  • รายการในงบการเงินผิด >> ต้องแก้ไขงบการเงินใหม่ และคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีใหม่
สาเหตุและวิธีแก้ไข ภ.ง.ด.50
สาเหตุและวิธีแก้ไข ภ.ง.ด.50

ทีนี้ทั้ง 2 สาเหตุของข้อผิดพลาดเราจะต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง ลองมาดูแยกเป็นแต่ละกรณีกันตามนี้

5.1 กรณีคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีผิด

อย่างที่รู้กันดีว่า การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ตั้งต้นด้วย กำไร(ขาดทุน)สุทธิทางบัญชี
หมายถึง งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองทางบัญชี จะมีบรรทัด กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ก่อนภาษีเงินได้ หลังจากนั้น ต้องมีรายการปรับปรุงยอดตามที่กฏหมายกำหนด 4 รายการ

  • รายการที่เป็นรายได้ทางภาษี
  • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
  • รายการที่ไม่ใช่รายได้ทางภาษี
  • ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่ม

ซึ่งในส่วนดังกล่าวข้างต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลให้ กำไรสุทธิทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป แต่โดยภาพรวมแล้วกำไรทางบัญชียังถูกต้องนั่นเอง

วิธีแก้ไข ภ.ง.ด.50 ปรับปรุงกำไรสุทธิ
วิธีแก้ไข ภ.ง.ด.50 ปรับปรุงกำไรสุทธิ
วิธีแก้ไข ภ.ง.ด.50 ปรับปรุงกำไรสุทธิ
วิธีแก้ไข ภ.ง.ด.50 ปรับปรุงกำไรสุทธิ

วิธีการแก้ไขก็คือ เราก็แก้ไขเฉพาะแบบภาษีและวิธีการคำนวณเท่านั้นเอง

แต่วิธีนี้มักพบเห็นไม่บ่อยนัก เพราะสุดท้ายแล้วยอดภาษีที่คำนวณได้ก็ต้องแสดงในงบการเงิน ทำให้ต้องแก้ไขงบการเงินโดยปริยาย (ยกเว้นเสียแต่ว่าจำนวนแตกต่างกันน้อยมากๆ)

5.2 กรณีรายการในงบการเงิน (ทางบัญชี) ผิด

กรณีรายการในบัญชีที่แสดงในงบการเงินผิดต้องมีการปรับปรุงงบให้ถูกต้องเสียก่อน

การปรับปรุงรายการในงบการเงิน ทำให้ตัวเลขทางบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะ ก็ถ้าหากตัวเลขทางบัญชีเปลี่ยนแปลงงบการเงินก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้วย วิธีการแก้ไขนี้ การยื่นแบบภาษีเพิ่มเติมจึงต้องแนบการเงินฉบับที่ถูกต้อง โดยมีผู้สอบบัญชีรับรองตัวเลขในงบใหม่ด้วยค่ะ

ในการแก้ไขแบบนั้น ก็ระบุตัวเลขที่ถูกต้องทั้งฉบับ ที่ตรงกับงบการเงินในฝั่ง สินทรัพย์ หนี้ และส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนรายได้และค่าใช้จ่าย ก็ทำตามขั้นตอนเดิมเลยค่ะ ตั้งต้นด้วย กำไร(ขาดทุน)สุทธิทางบัญชี ปรับปรุงรายการทางภาษี ก็จะได้กำไรสุทธิทางภาษีแล้วค่ะ

วิธีแก้ไข ภ.ง.ด.50 ปรับปรุงรายการในงบการเงิน
วิธีแก้ไข ภ.ง.ด.50 ปรับปรุงรายการในงบการเงิน
วิธีแก้ไข ภ.ง.ด.50 ปรับปรุงรายการในงบการเงิน
วิธีแก้ไข ภ.ง.ด.50 ปรับปรุงรายการในงบการเงิน

ไม่ยากอย่างที่คิดไว้ใช่ไหมคะเพื่อนๆ โดยสรุปแล้วสิ่งที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจมีอะไรบ้าง เราสรุปเป็นตารางแบบนี้ให้ค่ะ

สาเหตุวิธีแก้ไข

คำนวณกำไรสุทธิทางภาษีผิด
1. คำนวณภาษีใหม่
2. ยื่นแบบภาษีใหม่
รายการในงบการเงินผิด 1. ปรับปรุงงบการเงินใหม่ และยื่นงบการเงินใหม่
2. คำนวณภาษีใหม่
3. ยื่นแบบภาษีใหม่

ถ้าใครเจอปัญหาเช่นนี้รับรองว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้แน่นอนค่ะ แต่ถ้าให้เลือกพวกเราคงไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดในการยื่นภาษีใช่ไหมคะ ฉะนั้น การตรวจทานรายละเอียดการคำนวณและยื่นภาษีให้ดีๆ จึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดเลยล่ะค่า

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน สอบถามได้ที่นี่

Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า