ภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกให้ตลอดไป/ออกให้ครั้งเดียว คืออะไร คำนวณอย่างไร

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกให้ตลอดไป/ออกให้ครั้งเดียว คืออะไร คำนวณอย่างไร

นักบัญชีทุกคนคงรู้จักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายว่าเป็นการหักเงินไว้บางส่วนเพื่อนำส่งสรรพากร สำหรับรายจ่ายที่กฎหมายกำหนด แต่หลายคนอาจจะไม่รู้จัก “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกให้ตลอดไป/ออกให้ครั้งเดียว” พอได้ยินชื่อนี้แล้ว เชื่อว่าหลายคนต้องเกิดความสงสัยแน่นอน! ภาษีมันออกแทนกันได้จริงหรอ? เดี๋ยววันนี้ CPD Academy จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่ผู้จ่ายเงิน ต้องหักเงินเอาไว้ จากยอดเงินได้ ของผู้รับเงิน เพื่อนำเงินที่หักไว้ ยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร

ในรายละเอียดว่าหักอย่างไร คำนวณแบบไหน เรียนรู้กันง่ายๆ ได้ที่นี่: สรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ฉบับ 101

ยกตัวอย่างเช่น ค่าบริการ 1,000 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3%  คือ 30 บาท แต่ผู้รับเงินต้องการจำนวน 1,000-30 = 970 บาท

แต่เอ๊ะ! จากหัวข้อของเรา มีการออกแทนภาษีให้กันได้ด้วยนะ ภาษีมันออกแทนกันได้ด้วยหรอ?

ต้องบอกว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนี้ สามารถออกแทนกันได้ โดยผู้จ่ายเงิน จะออกภาษีแทน ผู้รับเงิน เพื่อให้ผู้รับเงิน ได้รับเงิน ตามจำนวนที่ตัวเองต้องการ

การออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน จะมีด้วยกัน 2 รูปแบบ ดังนี้

1.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกให้ครั้งเดียว

คำว่าออกให้ครั้งเดียว หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือ ออกให้แค่ทอดเดียว

ยกตัวอย่างค่าบริการ 1,000 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3%  คือ 30 บาท แต่ผู้รับเงินต้องการจำนวน 1,000 บาท

ดังนั้นผู้จ่ายเงินได้ จึงยอมจ่ายเงิน 30 บาท ที่เป็นค่าภาษี แทนผู้รับเงิน

แต่อย่าลืมว่าจากเหตุการณ์นี้ ผู้รับเงินจะต้องมีเงินได้ = 1,000+30 = 1,030 บาท นะคะ

2.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกให้ตลอดไป

คำว่าออกให้ตลอดไป หรืออีกภาษานึงคือ ออกให้ทุกทอด

ปกติแล้ว การออกภาษีแทน 1 ครั้ง เรียกว่า 1 ทอด หากค่าบริการ 1,000 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3%  ออกแทน 1 ทอดเท่ากับ 30 บาท 

แต่สำหรับการออกภาษีแทนให้ทุกทอดนั้น หมายถึง นอกเสียจากผู้รับเงินจะมีเงินได้ 1,000 บาท แล้ว ยังมีเงินได้จาก 30 บาทในส่วนที่ผู้จ่ายเงินออกเงินแทนให้ด้วยค่ะ

พอเจ้าเงิน 30 บาทนี้ ถือเป็นเงินได้ ก็ต้องถูกหักภาษีณที่จ่าย 3% นั่นเอง

เจ้าเงินส่วนนี้จะต้องถูกคำนวณไปเรื่อยๆ จนกว่าเงินได้จะเหลือเท่ากับ 0 ค่ะ… เอาล่ะสิ ทีนี้งงไปกันหมดทั้งคนรับเงินและคนจ่ายเงิน

สรุปอีกครั้งนะ ตั้งใจอ่านดีๆ

ค่าบริการ  1,000 บาท ออกภาษีแทน 1 ครั้ง คือ 30 บาท แต่ 30 บาท ก็เป็นเงินได้ของผู้รับเงิน จึงต้องหัก ณ ที่จ่ายอีก 3%  ของ 30 บาท  เป็นครั้งที่ 2 เท่ากับ 0.9 บาท และ 0.9 บาทก็ถือเป็นเงิน ต้องนำไปหัก ณ ที่จ่ายต่อ เป็นทอดต่อไปเรื่อยๆ จนเงินได้เท่ากับ 0  เรียกว่าออกให้ตลอดไป หรือออกให้ทุกทอด

ลองมาดูตารางคำนวณตามนี้

เงินได้ของผู้รับเงิน (บาท)อัตรา หัก ณ ที่จ่ายภาษีออกแทน (บาท)
1,000.003%30.00
30.003%0.90
0.903%0.03
0.033%0.00
ภาษีที่ออกแทน30.93

ทั้งนี้ ทุกคนน่าจะกังวลว่า ถ้าถึงเวลาทำงานจริงต้องคำนวณแบบนี้ ไม่มีเวลาทำงานอย่างอื่นแน่นอนค่ะ อันที่จริงแล้วเรามีสูตรคำนวณอยู่ ดังนี้จ้า

ภาษีหัก ณ จ่ายออกให้ตลอดไป = จำนวนเงินได้ x อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย / (100 – อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
= 1,000*3/97
=  30.93 บาท 
สูตรคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้ตลอดไป

พอรู้สูตรปุ๊บ ชีวิตก็ง่ายขึ้นปั๊บ หากใครมีสัญญาที่ต้องออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกให้ตลอดไป สามารถนำสูตรนี้ไปใช้คำนวณได้เลย ลดเวลาการคำนวณได้มากเลยล่ะ

Slide2 1 - CPD Academy
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกให้ตลอดไป

ช่องหักภาษี/ออกภาษีแทน ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

มาถึงตรงนี้ หลายคนต้องตั้งคำถามว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่า มีการออกภาษีแทน ต้องดูที่ตรงไหนนะ?

จะตอบคำถามนี้ เราก็ต้องย้อนกลับไปที่หลักฐาน ของการหัก ณ ที่จ่าย นั่นก็คือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ ใบ 50 ทวิ

โดยในหนังสือรับรองฯ จะมีช่องให้เราอยู่ 3 ช่อง สำหรับการเลือกวิธี หักภาษีณที่จ่าย ดังนี้

  1. หัก ณ ที่จ่าย : หากติ๊กช่องนี้ หมายความว่า ไม่มีการออกแทน หรือก็คือหัก ณ ที่จ่ายตามปกติ 
  2. ออกให้ตลอดไป : การออกภาษีแทนแบบทุกทอด ผู้รับเงินไม่ต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายเลย 
  3. ออกให้ครั้งเดียว : การออกภาษีแทนแค่ทอดเดียว ซึ่งภาษีที่ออกแทน จะเป็นเงินได้ของผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

โดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะไม่มีใครที่เลือกข้อ 3 เนื่องจาก เป็นการออกแทนแบบไม่สุด ผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายจากยอดภาษีที่ออกแทน อีกอยู่ดี

ดังนั้น คนส่วนใหญ่จึงเลือก ข้อ 1 หรือ 2 เพื่อลดความยุ่งยากในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หมายเหตุ อย่าลืมว่าถ้าจะออกหัก ณ ที่จ่ายแทน ต้องไปตกลงทำสัญญากันอีกว่า ผู้จ่ายเงินจะออกภาษีแทนผู้รับเงิน ไม่ใช่อยู่ๆ จะออกแทนได้เลยนะ

ช่องหักภาษี/ออกภาษีแทน
ช่องหักภาษี/ออกภาษีแทน

ตัวอย่างการคำนวณ ออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้รับเงิน

ภาคทฤษฎีเราจบกันไปแล้ว หากใครเข้าใจหลักการเบื้องต้น ด้านบนนี้ เชื่อว่าต้องเข้าใจ ตัวอย่างด้านล่างนี้แน่นอน เราลองมาดูตัวอย่างการคำนวณประกอบความเข้าใจกัน

บริษัท A จ่ายค่าจ้างทำบัญชี ให้กับบริษัท B สำหรับค่าจ้างทำบัญชี 1,000 บาท(ไม่มี Vat) และได้หัก ณ ที่จ่ายเอาไว้ 3% จากค่าจ้างทำบัญชี

ดังนั้น ถ้าเป็นแบบปกติ บริษัท A จะจ่ายเงินให้กับบริษัท B จำนวน 970 และอีก 30 บาท คือภาษีของบริษัท B ซึ่งรายได้ของบริษัท B  จะเท่ากับ 1,000 บาท

งั้นเราลองมาดูว่า หากบริษัท A และ B มีการทำสัญญา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกให้ครั้งเดียว/ออกให้ตลอดไป จะคำนวณอย่างไร

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกให้ครั้งเดียวภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกให้ตลอดไป
เงินได้ภาษีถูกหักเงินที่จ่ายเงินได้ภาษีถูกหักเงินที่จ่าย
1,030.0030.90999.101,030.9330.931,000.00
ตัวอย่างการคำนวณ
ตัวอย่างการคำนวณ

จะเห็นได้ว่า ยิ่งออกภาษีแทนมากเท่าไหร่ รายได้ของผู้รับเงิน ก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น นั่นเป็นเพราะว่า ภาษีที่ผู้จ่ายเงิน ออกแทนผู้รับเงิน เท่ากับเงินได้ของผู้รับเงินที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

ดังนั้น เรื่องการออกภาษีแทน ผู้รับเงินเอง ก็ต้องดูเรื่องรายได้รวมประกอบด้วยนะ เพราะสุดท้ายแล้ว ออกภาษีแทนไป  ก็กลายไปเป็นรายได้ที่ต้องยื่นภาษีตอนสิ้นปีอยู่ดี

สรุป

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สามารถออกแทนกันได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกให้ตลอดไป หรือไม่ก็ไม่ออกเลย โดยการจะออกภาษีแทน นอกจากนี้เราจะต้องมีการทำสัญญา ตั้งเงื่อนไขให้ผู้จ่ายเงินออกภาษีแทนด้วยนะ

อีกเรื่องที่สำคัญคือ ภาษีที่ออกแทน จะกลายเป็นรายได้ ของผู้รับเงิน ดังนั้น ก่อนจะทำสัญญาการค้าแบบออกภาษีแทน อย่าลืมดูตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะ

จำไว้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ได้มาฟรีๆ ดังนั้น เรื่องภาษีที่ออกแทนก็เช่นเดียวกันค่ะ แม้จะมีคนออกแทนให้ แต่สุดท้ายก็คนรับเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ดี

และสำหรับใครที่อยากเข้าใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายมากขึ้นกว่าเดิม เพิ่มเติมเก็บ CPD ได้ด้วย แนะนำลงเรียนคอร์สนี้ได้เลยค่า: ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคำนวณและบันทึกบัญชีอย่างไร ?

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line: @cpdacademy

อ้างอิง

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อหารือ กค 0706/4245

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า