ไลฟ์สไตล์

รับทำบัญชี ยื่นภาษีอย่างเดียวไม่พอ รู้ไหมลูกค้าต้องการอะไรจากนักบัญชีบ้าง

รับทำบัญชี ยื่นภาษีอย่างเดียวไม่พอ

นักบัญชีคนไหนรับทำบัญชี ยื่นภาษีอย่างเดียว ตอนนี้อาจจะยังไม่เพียงพอ เพราะทุกวันนี้ลูกค้าต้องการมากกว่างานบัญชีและยื่นภาษี แล้วลูกค้าต้องการอะไรบ้าง

ตัวอย่างงานบัญชีและภาษีที่ต้องปฏิบัติ
ตัวอย่างงานบัญชีและภาษีที่ต้องปฏิบัติ

งานรับทำบัญชี ยื่นภาษีคืออะไร?

โดยทั่วไปแล้ว นักบัญชีจะมีหน้าที่ ในการบันทึกธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของธุรกิจในนามขององค์กร งานที่เราต้องทำเป็นประจำทุกเดือนประกอบด้วย

 • สอบทานเอกสารประกอบการลงบัญชี สมุดบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด. 3, 53, 54
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย และ ภ.พ. 30 ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
 • ยื่นภาษีต่อกรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนด

โดยทั่วไปแล้ว งานเหล่านี้ต้องการผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

แต่รู้หรือไม่?? การเป็นนักบัญชีนอกจากหน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ลูกค้ายังคาดหวังอะไรจากนักบัญชีบ้าง

ในโลกของการทำธุรกิจ ลูกค้าหรือ CEO ของบริษัท คงไม่ได้โฟกัสแค่การทำบัญชีให้แม่นยำถูกต้องตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียว

เพราะอะไรน่ะหรอ ?

ก็เพราะว่าลูกค้าต้องบริหารทั้งบริษัท ให้มีกำไร ไปรอด แล้วยังต้องแก้ปัญหาหลายๆ อย่างไปพร้อมๆกัน ฉะนั้น ข้อมูลทางบัญชี และคำแนะนำจากนักบัญชี จึงเป็นสิ่งที่สำคัญกับลูกค้ามากๆ

4 เรื่องที่ลูกค้าคาดหวังจากนักบัญชี
4 เรื่องที่ลูกค้าคาดหวังจากนักบัญชี

4 เรื่องที่ลูกค้าคาดหวังจากนักบัญชี

นอกจากการทำบัญชี ยื่นภาษีให้เสร็จแล้ว 4 เรื่องสำคัญที่ลูกค้าต้องการจากเรามีอะไรบ้าง ลองมาหาคำตอบกัน

1. งบรายเดือน

ลูกค้าจะไม่รู้ผลประกอบการในแต่ละเดือนเลยถ้าไม่มีงบรายเดือน บริษัทส่วนใหญ่ที่ไม่ได้จ้างพนักงานบัญชีประจำอาจจะไม่เคยเห็นงบการเงินรายเดือน ถ้าไม่ได้จ่ายเงินเพิ่ม ซึ่งนักบัญชีเองก็ไม่อยากทำงบรายเดือนให้เช่นกันเพราะต้องปรับปรุงรายการประจำเดือนยุ่งยากไปอีก

แต่ทว่า ถ้าไม่นับเรื่องงานที่เพิ่มเข้ามา การมีงบประจำเดือน อย่างน้อย งบกำไรขาดทุนประจำเดือนนั้น จะทำให้ลูกค้ารู้ความเป็นไปของธุรกิจว่าเดือนนี้มีกำไรหรือขาดทุน จำนวนเท่าไร จะได้ตัดสินใจวางกลยุทธ์ต่อในอนาคต หรือประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆได้แม่นยำขึ้น อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเดือนได้ทันกับสถานการณ์นั้นๆ

ในความเป็นจริงแล้วนักบัญชีถ้ารับทำบัญชี ยื่นภาษีเสร็จแล้ว ลองดาวน์โหลดงบการเงินให้ลูกค้าดูสักนิด ก็คงไม่ยากอะไร แถมยังทำให้ลูกค้าพอใจได้อีกด้วย

2. ช่วยวิเคราะห์งบการเงิน

มีงบแล้ว ถ้าลูกค้าอ่านและวิเคราะห์งบไม่เป็น สุดท้ายก็บริหารไม่ได้อยู่ดี จังหวะนี้เป็นโอกาสของนักบัญชีที่จะช่วยวิเคราะห์งบรายเดือนให้กับลูกค้าว่า เดือนที่ผ่านมาผลประกอบการดีขึ้นไหม โดยเปรียบเทียบง่ายๆ แบบนี้

 • สัดส่วนกำไรต่อรายได้เป็นอย่างไร
 • งบการเงินเติบโตขึ้นไหม
 • มีอัตราส่วนการเงินอะไรที่ผิดปกติบ้างหรือเปล่า

ตัวอย่างอัตราส่วนทางการเงิน
ตัวอย่างอัตราส่วนทางการเงิน

ตัวอย่างอัตราส่วนทางการเงิน และการวิเคราะห์เบื้องต้นที่นักบัญชีควรรู้

 • วัดสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

การวิเคราะห์อัตราส่วนนี้ : ผลลัพธ์ถ้าออกมามีค่า > 1  ถือว่าสภาพคล่องดี แต่หาก มีค่า < 1 อาจมองว่าขาดสภาพคล่อง  ในการดำเนินธุรกิจ หากสภาพคล่องดี แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้นที่ดีตามไปด้วย

 • วัดความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)

อัตรากำไรขั้นต้น= กำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ

การวิเคราะห์อัตราส่วนนี้ : ช่วยรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจได้ว่ามีความสามารถในการทำกำไรอย่างไรได้บ้าง ช่วยในการนำไปวิเคราะห์เพื่อแข่งขันทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันได้อีกด้วย

 • วัดประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์ (Asset management ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

การวิเคราะห์อัตราส่วนนี้ : เป็นการวัดอัตราส่วนเปรียบเทียบกำไรสุทธิกับสินทรัพย์รวม แสดงถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทั้งหมดที่กิจการมี

 • วัดความสามารถในการชำระหนี้ (Debt management ratio หรือ Leverage ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น

การวิเคราะห์อัตราส่วนนี้ : อัตราส่วนที่นำ หนี้สินรวม หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนนี้จะแสดง โครงสร้างเงินทุนของกิจการว่า สินทรัพย์ของกิจการมาจากการกู้ยืม หรือมาจากทุนของกิจการ ถ้าอัตราส่วนนี้สูงมีโอกาสที่กิจการจะไม่สามารถชำระดอกเบี้ย ได้สูงตามไปด้วย

อยากวิเคราะห์งบการเงินให้เก่งขึ้น อบรมที่นี่เพื่ออัปสกิลได้เลย: รู้ทันธุรกิจด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน

3. แนะนำเพื่อพัฒนา

นักบัญชีทำงานคลุกคลีกับตัวเลขและย่อมรู้ดีกว่าบริษัทน่าจะต้องพัฒนาอะไรเพิ่มเติม เพื่อสร้างกำไรได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น ถ้านักบัญชีเห็นตัวเลขยอดขายในเดือนที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นจากผลิตภัณฑ์ม้ามืดที่บริษัทไม่เคยโปรโมทเลย นักบัญชีอาจช่วยแนะนำลูกค้าได้ว่าลองโปรโมทสินค้าตัวนี้ดูไหม เผื่อว่าจะขายได้ดี มีกำไรเข้ามาเพิ่ม

นอกจากนี้ นักบัญชีหากใช้การสังเกตข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมมา สามารถนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบง่ายๆ  ดูแนวโน้มข้อมูลทางการเงินต่างๆ จนมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเลข หรือแนวโน้มที่ผู้บริหารมองไม่เห็น ซึ่งถ้านำไปรายงานต่อ อาจทำให้ผู้บริหารเห็นช่องทางใหม่ๆ การพัฒนาใหม่ๆ หรือการลดต้นทุนการผลิต จนสามารถใช้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้ อีกด้วย

4. บอกแนวทางแก้ปัญหา มากกว่าชี้จุดผิด

นักบัญชีมักยอมไม่ได้กับข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท นอกจากจะค้นหาข้อผิดพลาด เราจะช่วยลูกค้าหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดนี้ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำๆ

เช่น ถ้าพบว่าสินค้าเหลือ ไม่ตรงกับรายงานบัญชี เพราะพนักงานคลังไม่ได้ตรวจนับของรับคืน อันนี้เราควรจะหาวิธีช่วยให้พนักงานคลังทำงานเป็นระบบขึ้น โดยการทำเช็คลิสตรวจนับสินค้าจากคลังให้ตรงกับการบันทึกรับของทางบัญชี

ลูกค้าเองก็จะได้แฮปปี้ เพราะนี่ไม่ใช่แค่การบอกว่าคลังทำงานผิดตรงไหน แต่นักบัญชีได้ช่วยให้ทีมคลังมีการควบคุมภายในที่ดีในการทำงานมากยิ่งขึ้น

การนำเสนอแนวทางการควบคุมภายใน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นักบัญชีสามารถทำได้ดี เนื่องจากการมองเห็นปัญหา และข้อผิดพลาดมากกว่าคนอื่น ข้อผิดพลาด หรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร เป็นสิ่งที่ควบคุมได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่หากเรามีการควบคุมภายในที่ดี อย่างน้อยก็ช่วยลดความเสี่ยงสืบเนื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อย บางครั้ง แนวคิดหรือมุมมองของนักบัญชีในการค้นพบ ป้องกัน หรือแม้แต่การแก้ไขข้อผิดพลาด หรือการทุจริตนั้นๆ ต้องเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้อย่างแน่นอน

4 เรื่องสำคัญที่ลูกค้าต้องการจากนักบัญชี มาถึงตอนนี้อย่าลืมสำรวจตัวเองกันนะคะว่างานที่เราทำทุกวันนี้เป็นสิ่งเดียวกับที่ลูกค้าต้องการจากเราไหม เพราะถ้าไม่ใช่ ในอนาคตลูกค้าอาจมองหาคนใหม่ที่ทำงานโดนใจกว่า มีประโยชน์กับบริษัทมาทดแทนเราได้โดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะ 

อ่านเพิ่มเติมอยากเป็นนักบัญชีมืออาชีพ 3 เรื่องต้องรู้มีอะไรบ้าง?

อยากเก่งกว่านี้ ทำงานได้ดีกว่าเดิม อบรม CPD เพื่อเพิ่มพูนทักษะงานบัญชีที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า