ความรู้บัญชี

ตัวอย่าง บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่นักบัญชีต้องรู้

ตัวอย่าง บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่นักบัญชีต้องรู้

บัญชีค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งใน 5 ประเภทบัญชีที่ต้องมีอยู่เสมอในทุกๆ ธุรกิจค่ะ แล้วบัญชีนี้ก็มักจะสร้างปัญหา ความสับสนงงงวยให้กับนักบัญชี เพราะว่าประเภทค่าใช้จ่ายที่บันทึกนั้นจะความแตกต่างกันไป ทำใหนักบัญชีหลายๆ คนสงสัยว่า แล้วเวลาบันทึกค่าใช้จ่ายต้องทำอย่างไร แต่วันนี้ไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะ CPD Academy มีตัวอย่าง บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายมาให้ทุกคนศึกษากัน

ค่าใช้จ่ายคืออะไร?

ค่าใช้จ่ายคือ การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรือการลดค่าของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง โดยที่ไม่รวมถึงการแบ่งปันให้กับเจ้าของ กิจการควรรับรู้ค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการคาดว่าจะเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต อันเนื่องมาจากการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน และกิจการสามารถวัดมูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ

ค่าใช้จ่ายแตกต่างจากสินทรัพย์ในเรื่องของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจค่ะ โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายเราจะได้ใช้ประโยชน์ทันที ส่วนสินทรัพย์เรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากรายจ่ายนั้น แต่ว่าใช้ประโยชน์ในอนาคต

ค่าใช้จ่ายคืออะไร?
ค่าใช้จ่ายคืออะไร?

ตัวอย่าง บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย และเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง?

เข้าใจคำว่าค่าใช้จ่ายแล้ว ถัดมาเรามาดูตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่มักเจอบ่อย และวิธีการบันทึกบัญชีค่ะ

1. ค่าเช่า

ไม่ว่าจะเป็นการเช่าที่ดิน เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่ารถ หรือว่าเครื่องใช้สำนักงาน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ให้บันทึกตามขั้นตอนนี้ค่ะ

 • เดบิต: ค่าเช่า (งบกำไรขาดทุน)
 • เครดิต: เงินสดหรือธนาคาร (สินทรัพย์)

 เอกสารประกอบ: สัญญาเช่า และใบแจ้งหนี้ค่าเช่า

ข้อควรรู้ : ต้องเช็กสัญญาเช่า และใบแจ้งหนี้ค่าเช่าให้ดี ว่ามีระยะเวลาครอบคลุมจากช่วงใดถึงช่วงใดบ้าง ไม่ควรรับรู้ค่าเช่าล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่ายเด็ดขาด ถ้ายังไม่ถึงงวด

2. ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ำ ค่าไฟ สาธารณูปโภคของธุรกิจนั้น เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งในทุกๆ เดือนเรามีหน้าที่จะต้องจ่ายชำระให้หน่วยงานรัฐตามยอดใช้งานจริง

 • เดบิต: ค่าสาธารณูปโภค (งบกำไรขาดทุน)
 • เครดิต: บัญชีเจ้าหนี้ (หนี้สิน) หรือเงินสด (สินทรัพย์)

 เอกสารประกอบ: บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟ

ข้อควรรู้: อย่าลืมวิเคราะห์ว่าค่าน้ำ ค่าไฟนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเภทค่าใช้จ่ายใด ตั้งแต่ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายบริหาร เช่น ถ้าเป็นค่าน้ำไฟโรงงานผลิต ก็จะเป็นส่วนนึงของต้นทุน ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น

3. เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือนและค่าจ้าง เป็นค่าตอบแทนการทำงานให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นแบบรายเดือน หรือรายวัน การคำนวณเงินเดือนอาจขึ้นอยู่กับการตกลงกับพนักงานตอนรับเข้าทำงาน บางทีนักบัญชีก็รับหน้าที่คำนวณเงินเดือนแทน HR เองเพราะบริษัทเล็ก

 • เดบิต: เงินเดือนและค่าจ้าง (งบกำไรขาดทุน)
 • เครดิต: เงินสดหรือธนาคาร (สินทรัพย์)

เอกสารประกอบ: บันทึกเงินเดือน, สลิปเงินเดือน

ข้อควรรู้: อย่าลืมว่าพนักงานทุกคนในออฟฟิศ กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องเข้าระบบประกันสังคม ให้เรียบร้อยด้วย และตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานแล้ว เราต้องประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณ หรือถูกให้ออกด้วยนะคะ

ตัวอย่าง บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย (1)
ตัวอย่าง บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย (1)

4. ค่าโฆษณา

ค่าโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขายที่ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และยอดขายเติบโต

 • เดบิต: ค่าโฆษณา (งบกำไรขาดทุน)
 • เครดิต: เงินสดหรือการโฆษณาแบบเติมเงิน (สินทรัพย์)

เอกสารสนับสนุน: ใบแจ้งหนี้การโฆษณาหรือสัญญา

ข้อควรรู้: การจ่ายค่าโฆษณาให้ Google หรือ Facebook เป็น plateform ต่างประเทศ ถ้ามีเอกสารเป็นชื่อบริษัทครบถ้วนก็สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทั้งทางบัญชีและภาษีได้นะ

5. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ เครื่องเขียน หน้ากากอนามัยพนักงาน

 • เดบิต: ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง (งบกำไรขาดทุน)
 • เครดิต: บัญชีเจ้าหนี้ (หนี้สิน) หรือเงินสด (สินทรัพย์)

เอกสารประกอบ: ใบสั่งซื้อหรือใบเสร็จรับเงิน

ข้อควรรู้: ถ้าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่เก็บไว้ใช้นาน แนะนำทำรายงานสินค้าวัสดุสิ้นเปลือง และบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงเมื่อใช้งาน

6. ค่าประกันภัย

ค่าประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันอทุกภัย ประกันความเสียหายจากบุคคลที่ 3 เป็นต้น

 • เดบิต: ค่าประกันภัย (งบกำไรขาดทุน)
 • เครดิต: ประกันภัยแบบเติมเงิน (สินทรัพย์)

เอกสารประกอบ: กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบแจ้งหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย

ข้อควรรู้ : ต้องเช็กสัญญาหรือกรมธรรม์ประกันภัยว่ามีระยะเวลาครอบคลุมจากช่วงใดถึงช่วงใดบ้าง ไม่ควรรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเด็ดขาด ถ้ายังไม่ถึงงวด

ตัวอย่าง บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย (2)
ตัวอย่าง บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย (2)

7. ค่าเดินทาง

ค่าเดินทาง จากการเดินทางที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งเพื่อประกอบธุรกิจ

 • เดบิต: ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (งบกำไรขาดทุน)
 • เครดิต: เงินสดหรือบัตรเครดิตที่ต้องชำระ (ความรับผิด)

เอกสารประกอบ: ใบเสร็จรับเงินการเดินทาง ใบแจ้งหนี้ หรือรายงานการเดินทาง

8. ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคานั้นแตกต่างจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพราะช่วงแรกจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ตอนที่จ่ายเงินซื้อออกไป และทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเรียกว่า ค่าเสื่อมราคา ตลอดระยะเวลาอายุให้ประโยชน์

 • เดบิต: ค่าเสื่อมราคา (งบกำไรขาดทุน)
 • เครดิต: ค่าเสื่อมราคาสะสม (สินทรัพย์ตรงกันข้าม)

เอกสารประกอบ: ตารางการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

9. ดอกเบี้ยจ่าย

 • เดบิต: ดอกเบี้ยจ่าย (งบกำไรขาดทุน)
 • เครดิต: ดอกเบี้ยจ่าย (หนี้สิน)

เอกสารประกอบ: สัญญาเงินกู้, ตารางคำนวณดอกเบี้ย

ข้อควรรู้: ดอกเบี้ยไม่ใช่ค่าใช้จ่ายตลอดไป วิธีการแบ่งดอกเบี้ยเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายให้เช็กที่นี่: 2. ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

10. ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

ยกตัวอย่างเช่น ค่าทำบัญชี ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษาบัญชี เป็นต้น

 • เดบิต: ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (งบกำไรขาดทุน)
 • เครดิต: เงินสดหรือบัญชีเจ้าหนี้ (หนี้สิน)

เอกสารประกอบ: ใบแจ้งหนี้การบริการหรือสัญญา

ตัวอย่าง บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย (3)
ตัวอย่าง บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย (3)

สรุป

ทั้งหมดที่เล่ามานี้ เป็นเรื่องราวตัวอย่าง บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเอกสารประกอบค่ะ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ ความเข้าใจนิยามของค่าใช้จ่ายตัวต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

และถ้าใครมีปัญหากับการบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องต้นทุน ลองศึกษากันได้ที่บทเรียนนี้เลยค่ะ พื้นฐานบัญชีต้นทุนที่นักบัญชีควรรู้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า