ความรู้บัญชี

งบกระแสเงินสด และความสำคัญทางธุรกิจ

งบกระแสเงินสด และความสำคัญทางธุรกิจ

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statemet) สำหรับนักบัญชีของ SMEs คงไม่ได้จัดทำงบนี้กันบ่อย จริงๆ แล้วงบนี้มีความสำคัญต่อการบริหารเงินของกิจการเป็นอย่างมาก เพราะแสดงถึงรายละเอียดเชิงลึกของเงินสด เข้า-ออก ถ้าหากนักบัญชีสามารถจัดทำหรือว่าอ่านเป็น ก็จะเป็นผลดีต่อกิจการเป็นอย่างมากเลย แต่ก่อนอื่นเราจะสามารถนำงบนี้ไปช่วยในการบริหารได้อย่างไรบ้าง มาดูในบทความนี้กันค่ะ

งบกระเเสเงินสด คืออะไร?

งบกระแสเงินสด เป็นงบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินสด จัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดของเงินสดที่มีการรับเข้าและจ่ายออกในระยะเวลาที่กำหนด งบการกระแสเงินสดเป็นอีกหนึ่งวิธีบริหารเงินธุรกิจที่ใช้ได้ผลอย่างมาก

กระแสเงินสดแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

งบกระเเสเงินสด Cash Flow บอกอะไร?

งบกระแสเงินสดบอกอะไร?
งบกระแสเงินสดบอกอะไร?

1.แสดงการเคลื่อนไหวของเงินสดในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ

เช่น สำหรับปีตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. เงินสดเข้า – ออกยังไง

2.ประเมินความสามารถของผู้จัดการ ในการหาและใช้เงิน

ถ้าดูแค่งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน อาจไม่รู้ว่าผู้จัดการนั้นทำงานได้ดีไหม หาเงินได้เยอะ แล้วใช้เงินได้มีประสิทธิภาพหรือไม่ ฉะนั้น งบนี้จะบอกให้รู้ถึงความสามารถของผู้จัดการในอีกมุมมองนึงค่ะ

3.ช่วยคาดการณ์เกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคต

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสมมติว่ามีกระแสเงินออกอยู่ตลอดเวลากระแสเงินสดเข้าไม่ค่อยมี เพราะช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ปิดประเทศมีโควิด เราอาจจะพอคาดการณ์จากงบนี้ได้แล้วนะว่าเราจะอยู่แบบนี้ไปได้อีกนานเท่าไร

ฉะนั้นมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้น

สำหรับใครที่อยากอ่านงบนี้ให้เป็น ลองอ่านได้ที่นี่เลย: อ่านงบกระเเสเงินสด ใน 5 นาที

3 กิจกรรมในงบกระเเสเงินสด

3 กิจกรรมในงบกระแสเงินสด
3 กิจกรรมในงบ กระแสเงินสด

1. การดำเนินงาน (Operating activities)

การดำเนินงานหลักของธุรกิจของกิจการเป็นยังไง เงินเข้า – เงินออกเป็นยังไง

2. การลงทุน (Investing activities)

นอกจากที่ในธุรกิจเราจะดำเนินงานตามปกติแล้วมันก็ต้องมีการลงทุนอยู่เรื่อยๆ แล้วถ้าเราอยากรู้ว่าธุรกิจมีการลงทุนในแต่ละปี หรือแต่ละช่วงเวลาเป็นเท่าไร เราก็สามารถดูจากกระแสเงินสดได้เช่นเดียวกัน

3. การจัดหาเงินทุน (Financing activities)

การจัดหาเงินทุนมาจากอะไรได้บ้าง ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าเงินทุนหมุนเวียนเราไม่พออาจจะไปกู้ยืมธนาคาร กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือเอาเงินส่วนตัวของเจ้าของธุรกิจมาลงทุน หรือการขายหุ้นออกไปเพิ่มเติม

ฉะนั้นงบกระเเสเงินสด สามารถบอกได้ค่ะว่าในกิจกรรมจัดหาเงินทุนมีที่มาที่ไปของเงินเป็นอย่างไรบ้าง

ตัวอย่างเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดเข้าเงินสดออก
จากการขายเงินสดจ่ายค่าวัตถุดิบหรือสินค้า
รับชำระจากลูกหนี้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
รายรับอื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับจ่ายดอกเบี้ย ภาษี และอื่นๆ

ตัวอย่างเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดเข้าเงินสดออก
จากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์จากการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
จากการขายหลักทรัพย์จากการซื้อหลักทรัพย์
จากการรับชำระหนี้จากการให้กู้ยืม

ตัวอย่างเเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดเข้าเงินสดออก
จากการกู้ยืมจากการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม
จากการออกหุ้นจากการจ่ายเงินปันผล

วิเคราะห์งบกระเเสเงินสดบอกอะไร?

1. กิจการดำเนินงานได้ดี  มีเงินสดหมุนเวียนพอสำหรับค่าใช้จ่ายในงวดนั้นหรือไม่

แน่นอนว่าเป้าหมายนของกระแสเงินสด ต้องการที่จะทราบว่าเงินสดคงเหลือของเราในปัจจุบันมีเท่าไหร่ ยอดคงเหลือจะพอสำหรับการหมุนเวียนในอนาคตหรือไม่ ในกิจกรรมการดำเนินจะสามารถบอกได้ว่า เงินสดที่เข้า และออกในการดำเนินจะต้องใช้จำนวนเท่าไหร่ และเราสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์หมุนเวียนได้เร็วกว่าหนี้สินที่กำลังจะมาถึงหรือไม่

2. กิจการสามารถขยายงานได้ มากน้อย เพียงไร

การขยายงาน หมายถึง จะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ต้องวิเคราะห์ก่อนว่า เงินสดของเราพร้อมที่จะลงทุนแล้วหรือยัง

3. กิจการสามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่

ใช้พิจารณาในการจ่ายเงินปันผล ต้องดูว่ามีเงินสดเหลือเพียงพอ จ่ายปันผลไปแล้วไม่ทำให้กิจการขาดสภาพคล่องในการดำเนินงานในปีถัดไป

งบกระแสเงินสด VS งบประมาณการเงินสด
งบกระแสเงินสด VS งบประมาณการเงินสด

งบกระเเสเงินสด VS งบประมาณการเงินสด

งบกระเเสเงินสดเป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ว่ากระแสเงินสดเข้า กระแสเงินออกเป็นอย่างไร เข้าและออกจากกิจกรรมไหน มีเงินสดเพียงพอหรือไม่ในอดีต ซึ่งข้อมูลในอดีตอาจจะบอกหรือไม่ได้บอกถึงอนาคตของธุรกิจก็ได้นะคะ ฉะนั้นการที่เราจะคาดการณ์หรือจะควบคุมอนาคตของธุรกิจได้อาจจะต้องมีงบอีกงบนึงเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเป็นงบที่เรียกว่า “งบประมาณการเงินสด”

งบประมาณการเงินสด : จะพูดถึงเรื่องอะไรเงินสดเข้า-ออก เหมือนกัน แต่ว่าเป็นเรื่องของอนาคตว่าเราคาดการณ์เงินสดเข้า – เงินสดออกในอนาคตจะเป็นยังไง อยากให้มันเป็นแบบไหน เราก็จัดทำงบปประมาณการตรงนี้ และต้องควบคุมให้มันเป็นตามที่เราต้องการด้วยเช่นเดียวกัน

บทสรุป

นักบัญต่างก็เห็นข้อมูลการซื้อขายในธุรกิจอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าไม่เคยวิเคราะห์งบเลย การวิเคราะห์งบ กระแสเงินสดอย่างเป็นระบบและประมวลผลข้อมูลได้ดีขึ้น นำข้อมูลไปเปรียบเทียบได้อย่างมั่นใจ มีแต่ประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะ

ลองมาดูตัวอย่างขั้นตอนในการวิเคราะห์งบ กระแสเงินสดให้ทะลุปรุโปร่งกันที่นี่: วิเคราะห์งบกระเเสเงินสดทำอย่างไร มีอะไรต้องรู้บ้าง

สนใจเรียนรู้วิธีการจัดทำกระแสเงินสดเพิ่มเติมได้ที่ คอร์สวิธีจัดทำงบกระเเสเงินสด Step-by-Step

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line: @cpdacademy 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า