ไลฟ์สไตล์

อาชีพบัญชีในอนาคต ถูก AI แทนที่จริงไหม

อาชีพบัญชีในอนาคต ถูก AI แทนที่จริงไหม

ทุกวันนี้พวกเราน่าจะเคยได้ยินคำว่า AI กันบ่อยขึ้น และรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่า เจ้า AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั้นทำไมเก่งกาจเสียเหลือกัน จนกระทั่งในบางอุตสาหกรรมอาจถูกแทนที่ด้วย AI ไปแล้ว เช่น แอดมินตอบข้อความ เป็นต้น

ส่วนในอาชีพบัญชี เราอยากจะชวนทุกคนลองมาหาคำตอบกันค่ะว่า อาชีพบัญชีในอนาคต ถูก AI แทนที่จริงไหม และ AI ที่มีก้าวหน้าและวิวัฒนาการไม่มีหยุดนี้ จะส่งผลอย่างไรกับนักบัญชีอย่างเราบ้าง

ที่เราเรียกว่า AI กันทุกวันนี้ บางท่านอาจจะสงสัยว่า AI คืออะไร เรามาทำความรู้จัก AI กันค่ะ

1. AI คืออะไร?

AI (Artificial Intelligence) หมายถึง เทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแสดงพฤติกรรมและประสิทธิภาพที่คล้ายกับความสามารถของมนุษย์ได้

ความสามารถของ AI มีดังนี้ค่ะ

 • เรียนรู้และประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
 • มีความสามารถในการตรวจจับรูปแบบ
 • แก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการทำงานอื่น ๆ ที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์
 • ทำงานได้โดยการใช้ข้อมูลที่มนุษย์ให้ และเป็นผลมาจากการเรียนรู้และฝึกตัว เช่น การใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแบบจำลองและตัดสินใจในการแก้ปัญหา
 • ปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ โดยสร้างกฎและกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความฉลาดและประสิทธิภาพในการทำงาน
AI คืออะไร
AI คืออะไร

งานที่ประยุกต์ใช้ AI มีหลากหลายงานในปัจจุบัน เช่น การใช้ในรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนเองได้ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์และงานอื่น ๆ ที่ต้องการความสามารถในการคิดและเรียนรู้เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ซับซ้อนในเวลาที่รวดเร็วกว่าการทำงานของมนุษย์และลดข้อผิดพลาดได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ

2. ความสำคัญของอาชีพบัญชีในปัจจุบัน

นักบัญชีมีบทบาทที่สำคัญในการจัดการและควบคุมทางการเงินในธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงินที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางการบัญชีต่างๆ ซึ่งหมายถึง หากกิจการไหนมีนักบัญชีที่เก่งและมีความเป็นมืออาชีพ ก็จะทำให้กิจการดำเนินการไปได้อย่างถูกต้อง และถูกกฏหมายนั่นเองค่ะ

ลองมาดู บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของนักบัญชี ที่ยังมีความจำเป็นต่อกิจการได้ตามลิงค์นี้เลยค่ะ

3. ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและการใช้ AI กับอาชีพบัญชีในอนาคต

เทคโนโลยีและการใช้งาน AI ได้มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่ออาชีพบัญชีอย่างมาก โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

การเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่มีต่ออาชีพบัญชีในอนาคตAI จะมาแทนที่ด้วยหน้าที่อะไร
การประมวลผลข้อมูลทางการเงินและการบัญชีอย่างรวดเร็ว
และแม่นยำ
ช่วยลดภาระงานและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน แบบนี้มาแทนนักบัญชีที่เกิด Human error ได้อย่างแน่นอน1.จัดทำรายทางการเงิน
2.วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
การจัดทำรายงานการเงินที่เป็นรูปแบบมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว และเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลทางการเงินที่เก็บรวบรวมไว้ในอดีตช่วยลดเวลาในการสร้างรายงานและเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน อาจทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องรอข้อมูลจากนักบัญชี อาจจะมาใช้ AI ในการวิเคราะห์รายงานการเงินแทนเนื่องจากข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำกว่า1. ประมาณการรายงานการเงินได้จากข้อมูลทางการเงินที่เก็บรวบรวมไว้ในอดีต
การวิเคราะห์และการคาดการณ์ทางการเงินและคาดการณ์แนวโน้มการเงินอนาคต ผู้ใช้ข้อมูลสามารถวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ที่เป็นมนุษย์
ข้อนี้น่ากลัว ถ้าหากนักบัญชีไม่มีความรู้ด้านของการวิเคราะห์ข้อมูลล่ะยุ่งแน่ๆ ถูกแทนที่ได้ง่ายๆเลยนะแบบนี้
1.วางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจ
2. คาดการณ์แนวโน้มการเงินอนาคตจากข้อมูลที่มีทั้งหมด
ผลกระทบจาก AI กับอาชีพบัญชีในอนาคต
ผลกระทบจาก AI กับอาชีพบัญชีในอนาคต

แต่อย่างไรก็ตาม อาชีพบัญชียังคงมีความสำคัญในการตรวจสอบและปรับปรุงการใช้งาน AI ในการบัญชี การตรวจสอบข้อมูลบัญชีและการเงิน ยังคงต้องพึ่งพาความเข้าใจและความเชี่ยวชาญของนักบัญชีที่มีประสบการณ์เพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายค่ะ

ในแง่ของอาชีพนักบัญชี สำนักข่าว BBC ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และ Deloitte ศึกษาและเปิดเผยว่านักบัญชี ฝ่ายการเงิน มีความเสี่ยงที่จะตกงานเพราะหุ่นยนต์แทนที่ถึง 97.0% อีกทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ของประเทศไทย ยังตอกย้ำอีกว่า นักบัญชี เป็นอาชีพติด 1 ใน 10 ที่จะตกงานในอนาคตอันใกล้ เพราะพวกเขามองว่างานประเภทการคำนวณ แยกประเภท และบันทึกข้อมูลทางบัญชีต่างๆ เหล่านี้เป็นงาน routine ซึ่งใช้หุ่นยนต์ทำก็ได้ ไม่เห็นต้องใช้นักบัญชี

เมื่อไม่นานมานี้ก็มีตัวอย่างกันให้เห็นแล้ว อย่างเช่น บริษัท Walmart บริษัทขายปลีกสินค้ายักษ์ใหญ่ สัญชาติอเมริกา ที่หันมาใช้ AI ออก Invoice ให้แทนสำหรับสาขา 500 สาขา และย้ายนักบัญชีเหล่านี้ไปทำงานประเภทอื่นหรือเปิดโอกาสให้เลือกออก

จากตัวอย่างข้างต้น

ทำให้คำตอบสำหรับคำถามที่ว่า “จริงหรือที่นักบัญชีจะถูกหุ่นยนต์แทนที่?” เปลี่ยนไปจากสมัยก่อน

แต่ใช่ว่านักบัญชีจะถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ได้เสมอไป รู้หรือไม่ว่างานบางอย่างหากนักบัญชีอย่างเราฝึกฝนทักษะหรือ Up Skill กันขึ้นมานั้น ยากที่จะแทนที่ได้ด้วยหุ่นยนต์ ไม่ว่าจะเป็น

 • การคิดวิเคราะห์
 • ใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
 • การให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางระบบ การบริหารงาน ตลอดจนภาษี
เตรียมพร้อมรับมือAI
เตรียมพร้อมรับมือAI

และที่สำคัญไปกว่านั้น หากนักบัญชีรู้เท่าทันเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชีต่างๆ การใช้ big data วิเคราะห์ข้อมูล หรือ cloud accounting พวกเขาเหล่านั้นจะกลายเป็นนักบัญชีที่ไม่ว่ากิจการไหนๆ ก็ต้องการตัว นักบัญชีที่มีความสามารถในด้านเทคโลยีด้วย Deloitte ได้เปิดเผยว่า กลยุทธ์ในการจ้างงานจะต้องเพิ่มทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีลงไปด้วย เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรในการช่วยพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการเงินของในอุตสาหกรรมการเงินนี้

ที่มา : Most Public Companies Are Challenged in Attracting Finance and Accounting Talent

อ่านบทความนี้เสร็จแล้ว อย่ามัวรอช้านะคะ เริ่มต้นพัฒนาตนเองกันค่ะ โลกทุกวันนี้ อยู่ยากขึ้นทุกวัน แต่อย่าดูถูกความสามารถของตนเองนะคะ

4. ผลกระทบของ AI ต่ออาชีพบัญชี

AI ก็ไม่ใช่จะมีแต่ผลกระทบในแง่ลบเสทอไปนะคะ ถ้าเรารู้จักกับ AI นักบัญชีอาจจะชอบเจ้าสิ่งนี้ก็ได้
ลองมาดูกันค่ะ AI มีผลกระทบทางบวกและทางลบยังไงบ้าง

 • ผลกระทบทางบวก
 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบัญชี
 2. ลดความผิดพลาดในการบัญชี
 3. สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 • ผลกระทบทางลบ
 1. นักบัญชีที่ทำงานเกี่ยวกับการคีย์ข้อมูลอย่างเดียว มีโอกาสสูญเสียงานไป AI อาจพัฒนาการสร้างระบบและข้อมูลได้ไวกว่าที่เราคิด
 2. ตำแหน่งงานในสายบัญชีจะลดลงไป จะเหลือเพียงสายงานที่ AI ทำไม่ได้
 3. สภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลง เช่น อาจจะต้องทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้น และลดใช้กระดาษ ลดใช้พนักงานลง

คำถามที่ถามบ่อย

Q : AI จะทำให้อาชีพบัญชีหายไปจริงหรือไม่?

ในปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า AI จะทำให้อาชีพบัญชีหายไปจริง หรือถูกแทนที่ทั้งหมด

AI มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลทางการเงินอย่างรวดเร็วและแม่นยำก็จริง แต่ยังขาดความสามารถในการทำงานที่ต้องใช้ความเข้าใจและความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างเหมาะสม อีกทั้ง มนุษย์ในอาชีพบัญชียังมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องและการใช้ความรู้ที่จะต้องปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามมาตราฐานรายงานทางการเงินที่กิจการใช้งาน ซึ่งไม่สามารถแทนที่ได้โดย AI อย่างสมบูรณ์

ดังนั้น อาชีพบัญชีจะยังคงมีความสำคัญและความจำเป็นในการใช้งานร่วมกับ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ เชื่อว่าจะได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะ

Q : อาชีพบัญชีต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไร?

นอกจากทักษะที่นักบัญชีต้องเรียนรู้เพิ่มเติมให้ประสบความสำเร็จแล้ว
ยังต้องเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ หรือกระบวนการทำงานของ AI ว่าเราสามารถนำเจ้า AI มาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราได้อย่างไรบ้าง บางทีการที่เราเป็นเพื่อนกับ AI อาจจะทำให้เราทำงานได้ดียิ่งขึ้นก็ได้นะคะ

บทสรุป

งานสายบัญชีเอง เรามักพูดกันอยู่บ่อยๆนะคะ ว่าต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แต่คราวนี้จะพัฒนาเฉพาะด้านบัญชีอย่างเดียวนั้นไม่พอแล้วค่ะ ถ้าไม่อยากถูก AI แทนที่เราต้องรู้จัก AI และรู้จักปรับตัว เพื่อทำงานร่วมกับ AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วนำจุดเด่นจากการที่เรายังคงเป็นมนุษย์มาใช้กับการทำงาน เพราะเรายังได้ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ค่ะ

ถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้ AI และพัฒนาตัวเอง นำจุดเด่นของเรามาใช้ รับรองว่าไม่โดนเจ้าหุ่นยนต์แทนที่แน่นอน

หากใครที่กำลังมองหาการฝึกฝนทักษะทางด้านบัญชีเพิ่มเติม สามารถทักมาคุยกับเราได้ที่นี่เลยค่ะ
อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามได้ที่นี่ Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า