ภาษี

เงินบริจาค ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าจริงมั้ย ตัวอย่างพร้อมการคำนวณ

เงินบริจาคลดหย่อนภาษี 2 เท่ายังไง เอกสารตัวอย่างพร้อมการคำนวณ

สำหรับธุรกิจที่มีกำไรเยอะๆ แล้วอยากทำประโยชน์เพื่อสังคมบ้าง หนึ่งในทางเลือกที่นิยมทำกัน คือ การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโรงเรียน หรือว่าโรงพยาบาล ซึ่งนักบัญชีอาจจะลืมนึกไปว่าเงินบริจาคนี้ สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุดถึง 2 เท่าเชียวนะ เงินบริจาค ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าชัวร์มั้ย มีเงื่อนไข และวิธีการอย่างไร ลองอ่านบทความนี้เลย

1. เงินบริจาค ลดหย่อนภาษี 2 เท่ามีอะไรบ้าง

เงินบริจาคที่ลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 2 เท่านั้น ไม่ใช่ว่าจะบริจาคให้ใครก็ได้ แต่ทว่าต้องเป็นเงินบริจาคต่อไปนี้

 • เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ร่วมบริจาคเพื่อส่งเสริมการศึกษา ในลักษณะไหนได้บ้าง ถึงจะหักได้ 2 เท่า

สิทธิบริจาคสิทธิประโยชน์เงื่อนไข
บริจาคเป็นเงินหรือทรัพย์สินก็ได้หักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไป แต่ต้องไม่เกินร้อยละ10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และเพื่อการศึกษาหรือการกีฬา1. บริจาคในโครงการที่กระทรวงศึกษาให้ความเห็นชอบ
2. บริจาคให้แก่สถานศึกษาตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษากำหนด
3. บริจาคเพื่อการจัดหา หรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดิน
4. บริจาคเพื่อการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา
5. มีใบเสร็จของสถานศึกษา
บริจาคเป็นเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนด้านสันทนาการหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไป เมื่อนำไปรวมกับรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อสนับสนุนการศึกษาแล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละ10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และเพื่อการศึกษาหรือการกีฬา
จัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา

ทุกท่านสามารถ ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค

เช็กที่นี่...เงินบริจาคการศึกษา
เช็กที่นี่…เงินบริจาคการศึกษา
เช็กที่นี่...เงินบริจาคการศึกษา
เช็กที่นี่…เงินบริจาคการศึกษา

 • เงินบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ร่วมบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐ ในลักษณะไหนได้บ้าง ถึงจะหักได้ 2 เท่า มาดูกันค่ะ

การบริจาคให้สถานพยาบาลของทางราชการ หมายถึง สถานพยาบาลลักษณะใดบ้าง

 1. สถานพยาบาลของสถาบันการศึกษาของรัฐ
 2. สถานพยาบาลขององค์การมหาชนตามกฏหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
 3. สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจที่เป็นองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
 4. สถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. สถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ
 6. สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย

  ทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
เช็กสถานพยาบาล ลดหย่อน 2 เท่า
เช็กสถานพยาบาล ลดหย่อน 2 เท่า
เช็กสถานพยาบาล ลดหย่อน 2 เท่า
เช็กสถานพยาบาล ลดหย่อน 2 เท่า

2. ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายได้ระบุไว้ชัดเจนว่าสามารถหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่จ่ายไป 2 เท่าตามนี้

ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเป็นจำนวนสองเท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา


พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 655) พ.ศ. 2561

3. e-Donation คืออะไร เกี่ยวอะไรกับการบริจาค

เมื่อจะไปบริจาคแล้วเราไม่มั่นใจว่าที่ที่เราไปบริจาคนั้นจะสามารถนำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้หรือไม่ มีอีกช่องทางนึงที่จะทำให้ทุกท่านได้มั่นใจว่า ถ้าบริจาคที่นี่ไป สามารถนำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ชัวร์ แถมยังลดหย่อนได้เพิ่มด้วยนะ คือ ระบบ e-Donation นั่นเองค่า

e-Donation เป็นระบบรับรองเพื่อเก็บข้อมูลของผู้เสียภาษีที่ต้องการบริจาค เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านข้อมูล โดยผู้บริจาคไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคไว้เองแล้ว

ต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างของการเข้าสู่ระบบกันค่ะ

เงินบริจาค ลดหย่อนภาษี e-Donation (1)
เงินบริจาค ลดหย่อนภาษี e-Donation (1)
e-Donation (2)
e-Donation (2)
e-Donation (3)
e-Donation (3)

4. ต้องมีหลักฐานการบริจาคไหม

ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ e-Donation ผู้บริจาคต้องมีหลักฐานจากสถานศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ อย่างเช่น หนังสือขอบคุณ ที่แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ (ถ้ามี)
 • ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ
 • เลขลำดับของเล่มและของใบรับ
 • วัน เดือน ปีที่ออกใบรับ
 • จำนวนเงินที่รับ

หลังบังคับให้ใช้ e-Donation เท่านั้น เมื่อเป็นการใช้ระบบ e-Donation ไม่ต้องใช้หลักฐานแล้วค่ะ สะดวกสบายมากๆ

5. เงื่อนไขและวิธีการคำนวณ

จากข้อกฎหมายตามการอ้างถึง เรามาสรุปตัวอย่างง่ายๆกันตามนี้ค่ะ

เงินหรือมูลค่าของทรัพย์สิน ที่จ่ายไปเพื่อบริจาคลดหย่อนได้ 2 เท่า แต่ต้องไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

ให้เพื่อนๆ เน้นไปที่บรรทัดเกี่ยวกับค่าสนับสนุนการศึกษานะคะ ว่าเราคำนวณอย่างไร

รายได้100,000
ค่าใช้จ่าย(50,000)รวมเงินบริจาค 10,000 บาทแล้ว
กำไรสุทธิทางบัญชี 50,000
บวกกลับ รายจ่ายต้องห้าม5,000ปรับปรุงรายการทางภาษี
กำไรสุทธิทางภาษี55,000
บวกกลับ เงินบริจาคการกุศล10,000
บวกกลับ สนับสนุนการศึกษา2,000
กำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา67,000สิทธิทางภาษีที่สามารถใช้ได้ 10% x 67,000 = 6,700
หัก ค่าบริจาคการกุศลที่เป็นรายจ่ายได้(1,313.73)65,000 x 2/102
หัก ค่าบริจาคสนับสนุนการศึกษาที่เป็นรายจ่ายได้(4,000)2,000 x 2 เท่า
กำไรสุทธิทางภาษีหลังหักค่าบริจาค61,686.27
อัตราภาษี20%
ภาษีที่ต้องชำระ12,337.25

จากตัวอย่างการคำนวณเราจะบวกกลับเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาเข้าไปก่อนตอนคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และจากนั้นค่อยหักค่าใช้จ่าย 2 เท่า (แต่ผลรวมการบริจาคห้ามเกิน 6,700 นะ)

และในส่วนค่าบริจาคสาธารณกุศลก็มีการคำนวณหักรายจ่ายได้เช่นกัน แต่ว่าใช้คนละวิธีกัน และต้องมีหลักฐานที่เรียกว่าใบอนุโมทนาบัตรค่ะ

นอกจากค่าบริจาคแล้วยังมีค่าลดหย่อนอื่นๆให้เรียนรู้เพิ่มเติม ก่อนไปคำนวณภาษีประจำปี ลองเช็คที่นี่ค่า สรุป! สิ่งต้องรู้เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี พร้อมตัวอย่างประกอบ

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line: @cpdacademy

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า