ภาษี

งบกำไรขาดทุนแบบไหน เสี่ยงสรรพากรตรวจสอบบัญชี

งบกำไรขาดทุนแบบไหน เสี่ยงสรรพากรตรวจสอบบัญชี

ใครเคยมีประสบการณ์โดนสรรพากรตรวจสอบบัญชีบ้างคะ หรือว่าใครที่กังวลอยู่ว่างบของเราจะโดนเรียกตรวจเมื่อไหร่นะ งบแบบเรานี้จะโดนรึป่าว หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า งบการเงิน ที่เราส่งพี่สรรพากรเค้าไปนั้น ทุกวันนี้เค้ามีเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์แอบมองงบการเงินของเราอยู่ว่ามีอะไรผิดปกติและมีสัญญาณการหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม่ ถ้าหากมีเยอะๆ ก็อาจจะได้จดหมายตราครุฑจากทางสรรพากรให้เราตกใจก็เป็นไปได้ค่า

เนื้อหา ซ่อน

ทีนี้ ใครสงสัยบ้าง ว่าสรรพากรเค้าเลือกจากอะไร จับฉลากงบมาหรือป่าว หรือว่าสุ่มเลือกยังไง ทาง CPD Academy จะมาสรุปให้ฟังค่า

1. ระบบตรวจสอบของกรมสรรพากร

ตั้งแต่ปี 2560 ทางสรรพากรมีระบบตรวจสอบแบ่งเป็น 2 รูปแบบค่ะ

1.1 ตรวจสอบโดยใช้การวิเคราะห์

การตรวจสอบโดยใช้การวิเคราะห์ ในการตรวจสอบแบบนี้จะให้คะแนนในเรื่องของความเสี่ยงในการเสียภาษีอากรอาจไม่ถูกต้องค่ะ

1.2 การนำระบบ RBA (Risk Based Audit System)

ระบบ RBA คือ ระบบที่นำข้อมูล IT มาใช้ในการวิเคราะห์ภาษีของแต่ละธุรกิจ วิเคราะห์ความเสี่ยงจากข้อมูลภายในและภายนอกของกรมสรรพากร ซึ่งมีการแบ่งข้อมูลวิเคราะห์เป็น 4 กลุ่ม

ระบบการตรวจสอบ
ระบบการตรวจสอบ

2. 4 กลุ่มข้อมูลที่เสี่ยงโดนสรรพากรตรวจสอบบัญชี

ระบบ RBA (Risk Based Audit System) นำมาใช้วิเคราะห์

2.1 ข้อมูลการยื่นภาษี

ยกตัวอย่างเช่น การยื่นแบบภาษีตามปกติของกิจการเรา ภ.พ.30 เป็นต้น

2.2 ข้อมูลจากองค์กรภายนอกสรรพากร

ยกตัวอย่างเช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT) การไฟฟ้า การประปา เป็นต้น

2.3 ใช้ข้อมูลการเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี

การใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกในการเอามาเปรียบเทียบค่ะ ที่เห็นได้ชัดเลยคือ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า งบการเงินของเรานั่นเองค่ะ

2.4 ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดเก็บภาษีตามระบบงานกรมสรรพากร

ยกตัวอย่างเช่น ระบบการกำกับดูแล ระบบการควบคุมการคืนภาษี เป็นต้น

4 กลุ่มข้อมุลเสี่ยงสรรพากรตรวจสอบบัญชี
4 กลุ่มข้อมุลเสี่ยงสรรพากรตรวจสอบบัญชี

3. เกณฑ์ที่นำมาใช้ประเมิน

เกณฑ์ที่จะถูกนำมาใช้ประเมินแบ่งเป็น 2 กลุ่มค่ะ

เกณฑ์ที่นำมาใช้ประเมิน
เกณฑ์ที่นำมาใช้ประเมิน

3.1 ความผิดปกติทั่วไป

  • ผู้เสียภาษีหยุดยื่นแบบแสดงรายการภาษี
  • ขาดทุนสุทธิติดต่อกัน 3 รอบระยะเวลา
  • ขอคืน VAT ด้วยการขอเครดิตภาษีติดต่อกัน 6 เดือนสุดท้าย

3.2 ความผิดปกติเฉพาะกิจการ

ความผิดปกติเฉพาะกิจการจะใช้โครงสร้างของรายได้และค่าใช้จ่ายในการพิจารณา

  • เปรียบเทียบต้นทุนและค่าใช้จ่ายหลักของกิจการ
  • เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ยกตัวอย่างงบกำไรขาดทุน

ตัวอย่างของความผิดปกติทั่วไป

บริษัท ABC จำกัด เป็นกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เดือน 1-5 ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30 มาตลอด แต่เดือน 6 เกิดมีพนักงานออก แล้วพนักงานใหม่ไม่ได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือน 6 ให้ ซึ่งแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะมีหรือไม่มีรายการซื้อ ขาย ก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการทุกเดือน ทำให้ได้รับการติดต่อจากกรมสรรพากร ถึงความผิดปกตินี้
วิธีการแก้ไข ก็ทำการยื่นแบบภาษีย้อนหลังให้ถูกต้องและเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตามที่สรรพากรกำหนดค่ะ

ตัวอย่างของความผิดปกติเฉพาะกิจการ

เปรียบเทียบต้นทุนและค่าใช้จ่ายหลักของกิจการ

งบกำไรขาดทุนของบริษัท ABC จำกัด

25652564
จำนวนเงิน (บาท)จำนวนเงิน (บาท)เปลี่ยนแปลง (บาท)เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้120,000100,00020,00020.00
รายได้อื่น5,0004,50050011.11
รวมรายได้125,000104,50020,50019.62
ต้นทุนขาย96,00080,00016,00020.00
ค่าใช้จ่ายในการขาย
– ค่าส่งเสริมการขาย
3,60010,000(6,400)(64.00)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร16,00015,0001,0006.67
รวมค่าใช้จ่าย115,600105,00010,60010.10
ต้นทุนทาง
การเงิน
400500(100)(20)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ9,000(1,000)10,0001,000

การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการขาย-ค่าส่งเสริมการขาย ปี 2564 จำนวน 10,000 บาท และ ปี 2565 จำนวน 3,600 บาท ลดลงถึง 6,400 บาท คิดเป็น 64% ถือว่าลดลงอย่างผิดปกติ ทั้งๆ ที่รายได้จากการขาย ปี2565 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทำให้มีข้อบ่งชี้ว่า กิจการบันทึกค่าส่งเสริมการขายอาจจะไม่ครบถ้วน บันทึกไม่ครบ หรือเงื่อนไขจ่ายค่าส่งเสริมการขายเปลี่ยนไป

เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

งบกำไรขาดทุนของบริษัท XYZ จำกัด

25652564
จำนวนเงิน (บาท)จำนวนเงิน (บาท)เปลี่ยนแปลง (บาท)เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้120,000100,00020,00020.00
รายได้อื่น5,0004,50050011.11
รวมรายได้125,000104,50020,50019.62
ต้นทุนขาย108,00080,00028,00035.00
ค่าใช้จ่ายในการขาย15,60010,0005,600(56.00)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร16,00015,0001,0006.67
รวมค่าใช้จ่าย139,000105,00034,00032.38
ต้นทุนทาง
การเงิน
400500(100)(20.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ(14,400)(1,000)(13,400)1,340
Gross Profit10%20%

ดูแบบผิวเผิน เห็นตัวเลขใกล้เคียงกัน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประเด็น หากเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายที่ปี 2565 สูงกว่า 2564 และต้นทุนขายในปี 2565 สูงกว่า ปี 2564 ถึง 28,000 บาท คิดเป็น 35% แต่ถ้าลองคำนวณหา GP (Gross Profit) พบว่า ปี 2565 GP = 10% แต่ว่า ปี 2564 GP = 20% ซึ่งผลต่างระหว่าง 2 ปีค่อนข้างสูงและอาจจะเป็นไปได้ว่าต้นทุนที่บันทึกในงบนั้นไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของกิจการก็เป็นได้ค่ะ

บัญชีเปรียบเทียบข้อสังเกตุ
รายได้จากการขาย2565 สูงกว่า 20%
ต้นทุนขาย2565 สูงกว่า 35%
Gross Profit2565 ต่ำกว่า 2564ต้นทุนที่บันทึกในงบปี 2565
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของกิจการหรือไม่
หรือรายได้บันทึกต่ำกว่าความเป็นจริงหรือเปล่า

ประเด็นในงบกำไรขาดทุนอื่นๆที่สรรพากรแอบมองเราอยู่

• การไม่นำรายได้ที่ไม่เสีย vat มารวมในงบการเงิน
• การไม่รับรู้รายได้จากค่าโฆษณาแลกเปลี่ยน
• การไม่รับรู้กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
• การไม่ปันส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นต้นทุน
• ค่านายหน้า ค่าส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายพนักงานสูงเมื่อเทียบกับรายได้ของกิจการ
• กิจการมีรายการค่าใช้จ่าย ไม่เป็นไปตามความจริง หรือไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง

เมื่อทุกท่านรู้แบบนี้แล้วลองกลับไปสำรวจงบการเงินที่เราปิดบัญชีอยู่ว่ามีเข้าข้อไหนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะโดนสรรพากรตรวจสอบบัญชีบ้างไหมนะ แต่ว่าการป้องกันในการโดนตรวจสอบที่ดีที่สุด ก็คือ เราต้องเก็บเอกสารและเตรียมพร้อมสำหรับการจะโดนเข้าตรวจจริง ต้องใช้ข้อมูลที่มีเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องตามหลักของสรรพากร เรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณภาษีที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้นำส่งแบบภาษีทุกชนิดได้อย่างถูกต้องตั้งแต่แรก ไม่ต้องมากังวลว่าสรรพากรจะเข้าตรวจ

นอกจากนี้ทาง CPD Academy ก็ยังมีตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงินที่อาจโดนสรรพากรตรวจสอบบัญชี ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้อีกด้วย

หากเพื่อนๆท่านไหน มีคำถามสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณภาษียังไงให้ถูกต้อง ไม่เสี่ยงโดนสรรพากร ลองทักมาคุยกันที่ช่องทางนี้ได้นะคะ เรามีคอร์สเรียน เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลกับข้อควรระวังให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพิ่มเติมค่ะ ทักเรามาได้เล้ยยยย
Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

ขอบคุณที่มา : เอกสารประกอบการบรรยาย “ประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำด้านภาษีอากร” ที่จัดทำและเผยแพร่โดย กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า