ภาษี

ได้รับจดหมายกรมสรรพากรต้องทำอย่างไรบ้าง

ได้รับจดหมายจากกรมสรรพากร ต้องทำยังไงบ้าง

ขวัญเอ้ยยย ขวัญมาาา … ใครเคยได้รับจดหมายกรมสรรพากรบ้าง ใจเต้นแรงเลยไหมคะ ตอนที่เปิดอ่านว่าทำไมสรรพากรถึงส่งจดหมายมาหาเรา แต่ไม่ต้องกังวลมากไปนะคะ สรรพากรมีหน้าที่ให้คำแนะนำอยู่แล้ว แต่ว่ามีหลายสาเหตุเลยที่สรรพากรจะส่งจดหมายมาหากิจการของเราได้ เราไปดูกันค่ะ ว่าจะมีสาเหตุอะไรบ้าง แล้วถ้าได้จดหมายจากกรมสรรพากรจริงๆล่ะ จะต้องทำยังไงต่อไป ทาง CPD Academy รวบรวมแนวทางปฏิบัติให้ไว้ที่นี่แล้วค่า

ก่อนอื่นเลยเราขอพาไปทำความรู้จักกับกรมสรรพากรก่อนเลยนะคะ

1. กรมสรรพากรทำหน้าที่อะไร

กรมสรรพากรเป็นส่วนสำคัญของรัฐบาล มีหน้าที่จัดเก็บภาษีและบังคับใช้กฎหมายภาษีอากร ซึ่งรวมทุกอย่างตั้งแต่ภาษีเงินได้ไปจนถึงภาษีทรัพย์สิน ภาษีการขายไปจนถึงภาษีสรรพสามิต และอื่นๆ อีกมากมาย เป้าหมายหลักของแผนกนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจ่ายภาษีอย่างยุติธรรม
นอกจากนี้ สรรพการกรมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่ผู้เสียภาษี และบังคับใช้กฎหมายภาษีอากร ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจสอบ ทบทวนการคืนภาษี และการสอบสวนการฉ้อโกงภาษีหรือการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพากรสงสัย

2. จดหมายเตือนคืออะไร

จดหมายเตือนมีอีกชื่อหนึ่งว่า Notification Letter เป็นจดหมายที่แจ้งให้ผู้ประกอบการรู้ภาระหน้าที่ทางภาษีของตน และยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน สาระสำคัญในจดหมายเตือน จะระบุถึง

2.1 ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินได้ เช่น มีเงินได้จากการประกอบธุรกิจออนไลน์ มีเงินได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม/ที่พักหรือมีเงินได้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

2.2 ภาระหน้าที่ทางภาษี เช่น การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

2.3 หากต้องการคำแนะนำสามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่สรรพากรที่ระบุไว้ในจดหมาย

2.4 โทษของการไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา จะระบุไว้ในจดหมาย ตรงหมายเหตุ

จดหมายสรรพากรคืออะไร
จดหมายสรรพากรคืออะไร

3. สาเหตุที่ได้รับจดหมายเกิดจากอะไร

หลายสาเหตุที่กิจการที่มีหน้าที่เสียภาษีอาจได้รับจดหมายจากกรมสรรพากร ยกตัวอย่างเช่น

  • ค้างชำระภาษี หรือไม่จ่ายชำระภาษีตามกำหนด อาจได้รับจดหมายจากกรมสรรพากรเพื่อแจ้งยอดให้ชำระเงิน เนื้อหาในจดหมายอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ค้างชำระ ค่าปรับหรือดอกเบี้ยตามกฏหมายที่กำหนดค่ะ
  • การขอคืนภาษี หากสรรพากรตรวจสอบพบข้อผิดพลาดหรือไม่สอดคล้องกันในข้อมูลที่นำส่งข้อมูลไว้ ทางสรรพากรอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการคืนภาษี และให้แน่ใจว่าภาษีที่เราได้ทำการขอคืน คำนวณไว้อย่างถูกต้องตามกฏหมายที่กำหนดแล้ว
  • ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือเลยกำหนดเวลายื่นแบบภาษี กรมสรรพากรอาจส่งจดหมายเตือนคุณถึงภาระหน้าที่ของคุณพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการยื่นแบบล่าช้า พร้อมอัตราค่าปรับและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายชำระด้วย
สาเหตุที่ได้รับจดหมายกรมสรรพากร
สาเหตุที่ได้รับจดหมายกรมสรรพากร

4. ได้รับจดหมายสรรพากรแล้วต้องทำอย่างไร

ไม่ว่าจะได้รับจดหมายจากกรมสรรพากรด้วยเหตุผลใด สิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง คือ การทำความเข้าใจในเนื้อหาของจดหมายว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร แล้วทำการหาข้อมูลภายในกิจการ เมื่อทราบที่มาที่ไป หรือสาเหตุที่สรรพากรส่งจดหมายหาเราแล้ว ให้ดำเนินการตอบกลับทันที หรือรีบติดต่อกลับภายในเวลาที่สรรพากรกำหนดค่ะ หากเราไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้มีค่าปรับที่เพิ่มสูงขึ้นและในที่สุดอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายได้เลยน้า

5. ทำความเข้าใจเนื้อหาของจดหมาย

ไม่ว่าใครได้จดหมายจากกรมสรรพากรก็เครียดกันทั้งนั้น แต่ว่าเราต้องตั้งสติแล้วทำความเข้าใจเนื้อหาในจดหมายของกรมสรรพากรตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ

ขั้นตอนคำอธิบาย
1. อ่านจดหมายสรรพากรอย่างระมัดระวังเริ่มต้นด้วยการอ่านจดหมายอย่างระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเข้าใจข้อมูลที่อยู่ในจดหมายนั้นอย่างถ่องแท้แล้ว
2. ระบุวัตถุประสงค์ของจดหมาย  เราต้องสามารถระบุวัตถุประสงค์ หรือความต้องการของเนื้อหาในจดหมายให้ได้ ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร เช่น ภาระหนี้ภาษี การคืนภาษี การคืนเงินหรือเครดิต หรือการตรวจสอบบัญชีหรือไม่ หากเราเข้าใจวัตถุประสงค์ของจดหมายจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป
3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องหากจดหมายจากกรมสรรพากรมีการขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม ให้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนที่จะตอบกลับ ซึ่งอาจรวมถึงบันทึกทางการเงิน ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารประกอบอื่นๆทางภาษีที่ถูกต้องตามกฏหมายกำหนด
4. ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหากเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับเนื้อหาในจดหมาย  ให้ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจรวมถึงการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือติดต่อกรมสรรพากรโดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือ
5. ตอบกลับจดหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดสิ่งสำคัญคือต้องตอบกลับจดหมายของกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษหรือค่าปรับ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในจดหมาย ให้ข้อมูลหรือเอกสารตามที่สรรพากรระบุมาให้จัดเตรียม
6. เก็บสำเนาจดหมายเราต้องทำสำเนาจดหมายของกรมสรรพากรเพื่อเป็นบันทึกของกิจการเอง รวมถึงเอกสารหรือจดหมายที่เราได้โต้ตอบกับสรรพากรด้วย
ขั้นตอนการทำความเข้าใจเนื้อหาในจดหมายกรมสรรพากร
ขั้นตอนการทำความเข้าใจเนื้อหาในจดหมายกรมสรรพากร

เรามาดูตัวอย่างของเพื่อนๆท่านอื่นในที่ได้รับจดหมายจากสรรพ่กรจริง เอามาแชร์ในพันทิพกันนะคะ ว่าถ้าเจอแบบนี้แล้วเนี่ย เราจะปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมพร้อมยังไงด้บ้าง

ตัวอย่างหนังสือกรมสรรพากร
ตัวอย่างหนังสือกรมสรรพากร
ขั้นตอน
1. อ่านจดหมายสรรพากรอย่างระมัดระวังอ่านจดหมายที่ได้รับมาทั้งฉบับ
2. ระบุวัตถุประสงค์ของจดหมาย วัตถุประสงค์ คือ ต้องการพบ พร้อมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน
3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเอกสารที่ต้องเตรียม
1. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. บัญชีแสดงรายรับ – รายจ่าย
4. หนังสือมอบอำนาจ หากไม่สะดวกไปด้วยตนเอง
5. เอกสารอื่นๆ ถ้ามี
4. ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญติดต่อกรมสรรพากรโดยตรง
5. ตอบกลับจดหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดเข้าพบวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09:30 น.
6. เก็บสำเนาจดหมายทำสำเนาจดหมายของกรมสรรพากรเพื่อเป็นบันทึกของกิจการเอง รวมถึงเอกสารหรือจดหมายที่เราได้โต้ตอบกับสรรพากรด้วย

5. คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Q : ควรทำอย่างไรหากไม่เข้าใจจดหมาย?

A : หากไม่เข้าใจจดหมายของสรรพากรให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • ติดต่อกรมสรรพากร : หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับจดหมาย โปรดติดต่อกรมสรรพากรโดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือ
  • ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากเรายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับเนื้อหาในจดหมายหลังจากติดต่อกรมสรรพากรแล้ว ให้ลองขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือนักบัญชี และลองฟังคำแนะนำว่าจะต้องจัดเตรียมเอกสาร หรือต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไป
  • ตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด : สิ่งสำคัญคือต้องตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษหรือค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นในจำนวนมากขึ้นค่ะ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาที่ต้องนัดหมายแล้วจริงๆ แต่ว่าเรายังไม่มีข้อมูลเพื่อที่จะชี้แจงเลย ให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายกำหนดเวลานัดหมายใหม่ค่ะ

Q : เราสามารถต่อรองกับกรมสรรพากรได้ไหม?

A : ได้ ในบางกรณี เช่น หากคุณมีภาษีที่ต้องจ่ายชำระ แต่ไม่สามารถชำระได้เต็มจำนวน เราอาจสามารถเจรจาต่อรองแผนการชำระเงินหรือข้อตกลงอื่นๆได้ เป็นต้น

เรามาดูขั้นตอนในการเจรจาต่อรองกับกรมสรรพากรกันค่ะ

1. ติดต่อสรรพากรเพื่อปรึกษาทางเลือกของคุณ อาจทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแผนการชำระเงินที่เหมาะกับสถานการณ์ทางการเงินของเราได้

2. จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนเพื่อเจรจา จัดเตรียมเอกสารประกอบที่แสดงว่าสถานการณ์ทางการเงินของเราไม่สามารถชำระเงินได้ ซึ่งอาจรวมถึงงบการเงิน ใบแจ้งยอดธนาคาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3. เสนอแผนการชำระเงิน  เมื่อจัดเตรียมเอกสารสนับสนุนแล้ว ให้เสนอแผนการชำระเงิน

4. พิจารณาจ้างมืออาชีพ หากเราไม่มั่นใจที่จะเจรจากับสรรพากรด้วยตัวเอง ให้พิจารณาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือทนายความเพื่อเป็นตัวแทนในการเจรจา

5. ปฏิบัติตามข้อตกลง หากกรมสรรพากรยอมรับแผนการชำระเงินของเรา

ถึงแม้จะสามารถเจรจาต่อรองกับกรมสรรพากรได้ แต่สิ่งสำคัญคือ เราจะต้องจัดเตรียมเอกสารสนับสนุนและเต็มใจที่จะทำงานร่วมกับกรมสรรพากรเพื่อบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะ

บทสรุป

หากคุณได้รับจดหมายจากกรมสรรพากรและไม่เข้าใจเนื้อหา ต้องขอความช่วยเหลือโดยตรงจากกรมสรรพากร หรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือนักบัญชี แต่สิ่งสำคัญคือต้องตอบกลับจดหมายอย่างรวดเร็วและเก็บบันทึกการติดต่อทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม หรืออาจถูกดำเนินคดีความเลยนะคะ

ที่สำคัญอย่ารอให้มีจดหมายเรียกพบ ถ้าอยากรู้ทันสรรพากรว่าพวกเค้ามีวิธีการตรวจสอบอย่างไร แนะนำศึกษาเพิ่มเติมที่บทความนี้ค่ะ: รู้ทันกรมสรรพากร…ยื่นงบ ยื่นภาษีไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

หากเพื่อนๆท่านไหน มีคำถามสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณภาษียังไงให้ถูกต้อง ไม่เสี่ยงโดนสรรพากร ลองศึกษาบทความอื่นๆที่เกี่ยวกับภาษี สรุป! สิ่งต้องรู้เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี พร้อมตัวอย่างประกอบ
หากไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ทักเรามาได้เล้ยยยย

อ้างอิง : สรรพากร มีจดหมายมา ควรทำอย่างไรดี

Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า