นักบัญชีมือใหม่, ไลฟ์สไตล์

อยากเป็นนักบัญชีต้องทำยังไงบ้าง

อยากเป็นนักบัญชีต้องทำยังไงบ้าง

หลังจากที่เราเรียนจบ หรือว่าท่านไหนที่กำลังมองหาสายงานบัญชีเป็นเป้าหมายหลัก เมื่อต้องตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคต ใครคิดเลือกอาชีพนักบัญชี หรือ Accountant มารวมกันทางนี้เลย เชื่อว่าหลายๆท่าน คงพอจะได้รู้จักกับอาชีพบัญชีมาบ้างแล้วพอสมควร แต่วันนี้ทาง CPD Academy จะพาเพื่อนๆไปลงลึกกันค่ะ ว่าถ้าเพื่อๆ ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในโลกของนักบัญชีแล้ว จะต้องทำอย่างไรต่อไป มีข้อปฏิบัติอะไร ไปดูกันเลยค่ะ

คุณสมบัติของนักบัญชี

คุณสมบัติของนักบัญชีแบ่งออกเป็น 2 อย่างค่ะ

1. คุณสมบัตินักบัญชีตามกฎหมาย

คุณสมับตินักบัญชีตามกฏหมาย
คุณสมับตินักบัญชีตามกฏหมาย

ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ.2557 ได้ระบุถึงคุณสมบัติไว้ ดังนี้ค่ะ

คุณสมบัตินักบัญชี ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขผู้ทำบัญชี
1. ภูมิลำเนาในประเทศไทย1. เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
2. รู้ภาษาไทยเพียงพอ2. แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มทำบัญชี
3. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายวิชาชีพบัญชี3. แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการทำบัญชีภายใน 30 วัน
4. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจนถึงจำคุก4. แจ้งรายการยกเลิกภายใน 30 วัน
5. วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการที่ทำบัญชี5. แจ้งยกเลิกและกลับมาทำใหม่ ต้องอบรมเก็บชั่วโมง CPD ตามชั่วโมงทีขาดหายไป
6. ยืนยันรายชื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและสถานภาพการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
7. อบรมเก็บชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 12 ชม.ต่อปีปฏิทิน โดยเป็นชั่วโมงบัญชีอย่างน้อย 6 ชม.
8. แจ้งพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องภายใน 30 วัน
9. ผู้ทำบัญชีรับทำบัญชีได้ไม่เกิน 100 รายต่อปี

2. คุณสมบัติอื่นๆ ที่นักบัญชีควรมีในการทำงาน

คุณสมับตินักบัญชีที่ควรมี
คุณสมับตินักบัญชีที่ควรมี

ทักษะการคำนวณที่ซับซ้อน

นักบัญชีต้องอยู่กับตัวเลขทุกวัน และการคำนวณอยู่เสมอๆ เช่น ถ้าขายสินค้าได้ สิ่งที่นักบัญชีคิดคงไม่ได้มีแค่ จำนวนรายได้ที่ต้องบันทึก แต่อีกขานึงอาจจะต้องตามไปคิดต่อว่าแล้วการรับเงินเป็นเงินสดหรือเงินผ่อน และตัวเลขนี้มันควรจะบันทึกบัญชีอย่างไรกันแน่

เรียนรู้ธุรกิจต่างๆได้ดี

เมื่อเราเจอลูกค้าหลายราย หรือต้องรับลูกค้าใหม่ๆ เราต้องมีความสนใจในการเรียนรู้ธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ เช่น ธุรกิจร้านเพชร ธุรกิจโรงผลิตน้ำแข็ง ธุรกิจบริการออกแบบ ธุรกิจซื้อมาขายไปเสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน

นักบัญชีต้องทำตามกฎหมายหลายๆ อย่างตั้งแต่ การทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีให้ถูกต้อง การนำส่งภาษีตามกฎหมายภาษี แม้กระทั่งการเป็นนักบัญชีของตัวเรานี่แหละค่ะ ก็ต้องปฏิบัติตามกฏหมาย เช่นกัน เรียกได้ว่า ไม่ว่าจะทำอะไร นักบัญชีต้องดำเนินตามกฏหมายทุกส่วนงานเลยค่า

ทำงานตรงต่อเวลา

Deadline กับงานบัญชีเป็นของคู่กัน Deadline ที่สำคัญ คือ ต้องส่งงบให้บุคคลภายนอกอย่างผู้สอบบัญชีตรวจสอบ รวมไปถึงการส่งงบแก่สรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในกำหนดเวลา หากเราทำงานพลาดแล้วเนี่ย นอกจากเราจะเสียเครดิตในการทำงานแล้ว มันส่งผลถึงการเสียค่าปรับ หากเราส่งแบบภาษี หรือนำส่งงบการเงินล่าช้าค่ะ

ความละเอียดถี่ถ้วน

ความละเอียดถี่ถ้วนเป็นคุณสมบัติที่นักบัญชีควรมีเลยค่ะ ซึ่งความละเอียดนี้ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายได้ไว ลดการกลับมาแก้ไขงาน ความละเอียดถี่ถ้วนจึงสำคัญไม่แพ้กับความรู้ในการทำงานเลยหล่ะ

พัฒนาความรู้อยู่เสมอ

การพัฒนาความรู้อยู่เสมอสำคัญถึงขนาดกำหนดเป็นข้อกฏหมายของนักบัญชีเลยนะคะ ว่าต้องเก็บชั่วโมงพัฒนาต่อเนื่องหรือการอบรม CPD เพราะว่า ความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีของเรา ต้องอัพเดตตามมาตรฐานการบัญชี หรือ ตามกฏหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี แต่ถ้ามีไหไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันเป็นการทบทวนในสิ่งที่นักบัญชีอย่างเราควรรู้และเชี่ยวชาญค่ะ

3 เรื่องต้องยืนยันทุกปีถ้าอยากเป็นนักบัญชี

เมื่อเรามีคุณสมบัติครบถ้วน หากอยากเป็นนักบัญชีในปีต่อๆไปมีขั้นตอนของเริ่มต้นการเป็นนักบัญชีในระบบของสภาวิชาชีพบัญชี จนถึงการรักษาความเป็นนักบัญชีของเราไว้เลยค่ะ 3 ข้อนั้นจะมีอะไรบ้างมาดูกัน

อยากเป็นนักบัญชี 3 เรื่องที่ต้องทำทุกปี
อยากเป็นนักบัญชี 3 เรื่องที่ต้องทำทุกปี

3.1 การขึ้นทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อลูกค้า

ผู้ทำบัญชีต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นทำบัญชีหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการทำบัญชี

3.2 ยืนยันรายชื่อลูกค้ารับทำบัญชี และสถานภาพสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

หลังจากแจ้งรายชื่อลูกค้าแล้ว ทุกปีอย่าลืมแจ้งยืนยันรายชื่ออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตามกฎหมายแล้วต้องยืนยันให้เรียบร้อยภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปีค่ะ วัตถุประสังค์ก็เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่เคยให้ไว้ยังถูกต้องอยู่หรือไม่ และแถมพ่วงด้วยการยืนยันสถานะสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เพราะนี่เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ทำบัญชี
กรณีที่สถานะสมาชิกหมดอายุ ท่านก็สามารถต่ออายุได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาทค่ะ

3.3 แจ้งเก็บชั่วโมง CPD

การเก็บชั่วโมงพัฒนาต่อเนื่องหรือการอบรม CPD ต้องทำภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม แต่แจ้งได้จนถึงวันที่ 30 มกราคมของปีถัดไป ในปัจจุบันเกณฑ์ในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องต้องมีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี แบ่งเป็นวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงนะคะ

ทั้ง 3 เรื่องนี้นักบัญชีมือเก่าและใหม่ต้องทำความเข้าใจและยืนยันรายการต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อน deadline ซึ่งในปัจจุบันเราแจ้งขึ้นทะเบียน ยืนยันรายชื่อ สถานะ รวมไปถึงแจ้งเก็บชั่วโมงได้ที่ระบบ e-accountant ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แบบสะดวกๆ ที่เดียวเลยค่ะ ตาม link เลยค่ะ
ถ้าทำครบเรียบร้อยปิดบัญชีปีนี้ นักบัญชีมือใหม่สบายใจได้เลยว่าเราได้ทำหน้าที่ของนักบัญชีได้อย่างครบถ้วนแล้วค่า

เห็นไหมคะ ว่าใครที่อยากเป็นนักบัญชีไม่ง่ายเลย มีหลายสิ่งที่ต้องทำ และต้องทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ แบบนี้เราต้องเป็นนักบัญชีที่ดีและปฏิบัติตามกฏอยู่เสมอนะคะ เพื่อรักษาวิชาชีพบัญชีของเราแบบนี้ไปนานๆ การอยู่ในสายอาชีพนี้ยังได้ความรู้อยู่เสมอ และสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าได้ด้วยค่ะ

หากท่านไหนเริ่มต้นเป็นนักบัญชีแล้ว อยากรู้ว่าเริ่มต้น การเก็บชั่วโมงพัฒนาต่อเนื่องหรือการอบรม CPD ทักมาคุยกันที่ช่องทางนี้ได้นะคะ
Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า