ภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เรื่องง่ายๆ ที่นักบัญชีต้องรู้

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เรื่องง่ายๆ ที่นักบัญชีต้องรู้

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีตัวที่เข้าใจง่ายสุด แต่เราก็มักทำผิดบ่อยสุดเช่นกัน นักบัญชีต้องรู้อะไรเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายบ้าง ตอนจ่ายเงินเราต้องหัก ณ ที่จ่ายเท่าใด และมีเอกสารหลักฐานอะไรที่เราต้องเก็บไว้อย่าให้หายเด็ดขาด

วันนี้ CPD Academy ขออาสามาสรุปใจความสำคัญจากคอร์สเรียนพื้นฐานภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้รับเกียรติจาก พี่นุช ยลวรรณ จิรวัชรเดช และพี่หนอม Taxbugnoms ให้เพื่อนๆ ทุกคนฟังค่า

1.ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืออะไร

เป็นภาษีตัวนึงที่น่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกือบทุกธุรกิจ เพราะมีการจ่ายเงินอยู่เป็นประจำ หลายคนคงสงสัยว่าเวลาจ่ายเงินออกไปแล้วจะต้องทำหัก ณ ที่จ่ายมั๊ย และอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นยังไง มาเรียนรู้พื้นฐานกันค่ะ

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืออะไร
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืออะไร

เวลาเราพูดถึง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มันมีคำว่า “จ่าย” อยู่ในนั้น ดังนั้นมันเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินแน่ๆ ซึ่งโดยปกติกฎหมายจะพูดถึง 3 องค์ประกอบ คือ

 • ผู้จ่ายเงิน
 • เงินได้
 • ผู้รับเงิน

คนจ่ายเป็นใคร เงินได้ประเภทไหน ผู้รับเงินเป็นใคร 3 เรื่องนี้ถ้าเข้าใจทั้งสามเรื่องนี้ก็จะไปต่อกับภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายตัวนี้ได้ง่ายขึ้น

2. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เมื่อผู้จ่ายเงิน หัก ณ ที่จ่าย ทุกคราวที่จ่ายเงินแล้ว จะต้องยื่นแบบภาษีแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

 • แบบแสดงรายการยื่นเป็นรายเดือน : ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ถ้าเดือนไหนมีการหักต้องยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต +8 วัน
 • แบบแสดงรายการยื่นเป็นรายปี : สำหรับเงินได้บางประเภท ภ.ง.ด. 1ก ยื่นภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป ภ.ง.ด. 2ก ยื่นภายในสิ้นเดือนมกราคมของปีถัดไป

และเรื่องน่ายินดีก็คือ ถ้าเดือนไหนไม่มีการหัก ณ ที่จ่ายก็ไม่ต้องยื่นแบบภาษีให้เหนื่อยจ้า

ประเภทเงินได้ผู้รับเงินได้แบบแสดงรายการยื่นเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปแบบแสดงรายการยื่นเป็นรายปี
มาตรา 40(1) และ 40(2)บุคคลธรรมดาภ.ง.ด. 1ภ.ง.ด. 1ก ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
มาตรา 40(3) และ 40(4)บุคคลธรรมดาภ.ง.ด. 2ภ.ง.ด. 2ก ภายในสิ้นเดือนมกราคมของปีถัดไป
มาตรา 40(5) – (8)บุคคลธรรมดาภ.ง.ด. 3
เงินได้ทุกประเภทนิติบุคคลภ.ง.ด. 53

3. อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ใช้บ่อย

สำหรับผู้รับเงินที่อยู่/ประกอบกิจการในไทย อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เราพบอยู่บ่อยๆ พี่หนอมสรุปให้ฟังในคอร์สดังนี้

เงินได้ประเภทเงินได้ผู้รับเงิน% ที่ต้องหัก
เงินเดือน40(1)บุคคลธรรมดาอัตราก้าวหน้า
ค่าจ้าง (ฟรีแลนซ์)40(2)บุคคลธรรมดาอัตราก้าวหน้า
เงินปันผล40(4)บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล10%
ค่าเช่า40(5)บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล5%
ค่าบริการ/จ้างทำของ40(7)-(8)บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล3%
ค่าขนส่ง40(8)บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล1%
ค่าโฆษณา40(8)บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล2%
อัตราหัก ณ ที่จ่าย

4. อัตราก้าวหน้า (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

ต่อมา เราขอขยายความคำว่าหัก ณ ที่จ่ายแบบอัตราก้าวหน้ากันสักนิด

ปกติแล้ว เวลาคำนวณภาษีเงินได้บุคคล เราใช้สูตรนี้ค่ะ

เงินได้สุทธิ = รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน

จากนั้น เงินได้สุทธิตัวนี้ก็จะไปจ่ายภาษีปลายปีในอัตราก้าวหน้า นี่จึงเป็นที่มาที่ไปว่า กรณีที่บริษัทจ่ายเงินได้ประเภท 40(1) และ 40(2) จะต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราก้าวหน้าที่มีวิธีคำนวณแบบแอดวานซ์กว่าเงินได้ประเภทอื่นๆ

เงินได้สุทธิ (บาท)ช่วงเงินได้สุทธิ (บาท)อัตราภาษี
150,000 บาทแรก150,000ยกเว้น
150,001 – 300,000150,0005
300,001 – 500,000200,00010
500,001 – 750,000250,00015
750,001 – 1,000,000250,00020
1,000,001 – 2,000,0001,000,00025
2,000,001 – 5,000,0003,000,00030
5,000,001 บาทขึ้นไป35
อัตราภาษีก้าวหน้า

5. วิธีกรอกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)

ในที่นี้ พี่หนอมได้ยกตัวอย่างวิธีการคำนวณ และวิธีการกรอกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ง่ายๆ มาฝากทุกคนกันค่ะ

 • วันที่ 1 สิงหาคม 2565 บริษัท บักหนอม จำกัด ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบริการกำจัดปลวกจากบริษัท กำจัดเก่ง จำกัด จำนวน 32,100 บาท เป็นจำนวนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • วันที่ 15 สิงหาคม 2565 บริษัท บักหนอม จำกัด ได้จ่ายชำระเงิน และได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565

วิธีคำนวณ

 • ค่าบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม  = 32,100/1.07  =30,000
 • อัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย         = 3%
 • ภาษี หัก ณ ที่จ่าย                = 900

ข้อสังเกตง่ายๆ การคำนวณ หัก ณ ที่จ่ายต้องใช้ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มมาคำนวณนะ แปลว่า เราต้องถอด VAT ให้เรียบร้อยตามสูตรข้างบนเสียก่อน

วิธีกรอกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
วิธีกรอกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)

ตัวอย่างหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย และดาวน์โหลดได้ฟรีที่นี่

6. บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย

หลายคนอาจจะลืมไปว่านอกจากการหัก ณ ที่จ่ายและนำส่งแบบภาษี เรายังต้องจัดทำบัญชีพิเศษตามที่สรรพากรกำหนด เพื่อแสดงการหักภาษี หัก ณ ที่จ่ายไว้ให้เรียบร้อยด้วย

บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย จะเป็นตารางให้เรากรอกข้อมูลว่าในแต่ละวันมีการหักภาษี หัก ณ ที่จ่ายอย่างไรบ้าง ซึ่งจะแบ่งเป็นหักจากบุคคลธรรมดา และหักจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง สุดท้ายแล้วในแต่ละเดือนเรามีการนำส่งแบบตรงนี้ด้วยแบบอะไร เลขที่ใบเสร็จอะไร จำนวนเงินเป็นเท่าไร

บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

7. สรุปสิ่งควรรู้

โดยสรุปแล้ว สิ่งที่นักบัญชีควรรู้เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบสั้นๆ

สรุปสิ่งควรรู้จากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
สรุปสิ่งควรรู้จากภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ผู้จ่ายเงิน : จะต้องทำการหัก ณ ที่จ่ายเอาไว้ให้เรียบร้อย ถ้ากฎหมายกำหนด และจะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี หัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน รวมไปถึงยื่นแบบแล้วก็จัดทำบัญชีพิเศษตรงนี้ไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะ

ผู้รับเงิน : ฝั่งของผู้รับเงินแน่นอนว่าเป็นคนที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เวลาที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายเราย่อมต้องการหนังสือยืนยันการหัก ณ ที่จ่าย อย่าลืมขอหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วนด้วย เพราะไม่ว่าเราจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือว่านิติบุคคล ก็สามารถเอาหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายตรงนี้นำไปเครดิตภาษีเงินได้ ได้ด้วยในตอนปลายปีค่ะ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีที่ง่ายที่สุดถ้าเทียบกับภาษีในธุรกิจทั้งหมดและมีเรื่องของการเครดิตขอคืนภาษีที่เป็นประโยชน์กับนักบัญชีและเจ้าของธุรกิจ สิ่งที่เราต้องแม่นและทำความเข้าใจก็คือหลักการพื้นฐานตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้เราจัดการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายได้อย่างถูกต้องค่ะ

คอร์สความรู้พื้นฐานภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ในคอร์สนี้ทุกคนจะเข้าใจทุกประเด็นเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พิเศษ เรียนคอร์สนี้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน และบัญชีพิเศษไปใช้งานได้ฟรีนะ 

เพื่อนๆ ดูตัวอย่าง Highlight คอร์สเรียนนี้ได้ที่นี้เลยค่ะ

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ที่ link ด้านล่างนี้นะคะ

Withholding tax คิดยังไงบ้าง และคำถามที่พบบ่อย

E-withholding tax คืออะไร ข้อควรรู้ก่อนใช้งาน

ข้อควรรู้ก่อนจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายหัก ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายต้องเข้าใจอะไรบ้าง ดาวน์โหลดที่นี่

หากเพื่อนๆสนใจอบรมเพิ่มความรู้เรื่องของภาษีในการทำงาน แถมยังเก็บชั่วโมง CPD ได้ด้วย
สอบถามได้ที่นี่ https://www.cpdacademy.co/Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

หรือคลิกดูคอร์สออบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้านที่ลิงค์นี้ได้เลยค่ะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า