ไลฟ์สไตล์, นักบัญชีมือใหม่

มัดรวมสิ่งที่นักบัญชีต้องรู้ เพื่อประสบความสำเร็จในสายงาน

มัดรวมสิ่งที่นักบัญชีต้องรู้ เพื่อประสบความสำเร็จในสายงาน

เมื่อเลือกเดินเส้นทางอาชีพใดแล้วย่อมไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ทุกสายอาชีพก็ต้องมีอุปสรรคระหว่างทางทั้งนั้น แต่อยู่ที่ตัวเรานี่เองค่ะ ว่าจะยอมแพ้ต่ออุปสรรคนั้น หรือเราเลือกที่จะเผชิญมัน สายงานบัญชีก็เช่นเดียวกันค่ะ ย่อมมีอุปสรรคในการทำงานเสมอ

บทความนี้ CPD Academy ได้รวบรวมสิ่งที่ชาวบัญชีต้องรู้ จากเสียงคนทำบัญชีหลายๆท่าน เพื่อเป็นแนวทางทำให้ประสบความสำเร็จในสายงานนี้ ขอบอกไว้ก่อนเลยค่ะ เส้นทางนี้ไม่ง่ายเลย แต่ทุกท่านที่มีความตั้งใจและความพยายาม ทำได้แน่นอน ไปดูกันค่ะ

1. นักบัญชี คือใคร มีหน้าที่อะไรบ้าง

นักบัญชี ผู้ทำบัญชี (Accountant) คือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตามมาตราฐานรายงานทางการเงินและกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง

มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล จัดทำเอกสารทางการเงินเพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานตามที่ผู้บริหาร หรือองค์การภายนอกต้องการ

อาชีพนักบัญชี
อาชีพนักบัญชี

อาชีพบัญชีเป็นอาชีพที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะ มีหลายเหตุผลที่ทุกคนสนใจในสายงานนี้ จะมีเหตุผลอะไรบ้างไปดูที่บทความนี้กันค่ะ

เลือกบัญชีเป็นเส้นทางอาชีพ รับรองไม่ผิดหวัง

2. ลักษณะเฉพาะตัวของผู้ทำบัญชี

เรามาดูกันค่ะ ว่าชาวบัญชีอย่างเรา มีลักษณะเฉพาะตัวอะไรที่เหมือนกันบ้าง ถึงก่อนเริ่มทำงานจะไม่มี แต่ลองสังเกตุดูนะคะ พอเริ่มทำงานไปซักพัก ลักษณะพวกนี้มีในตัวกันทุกคนแน่นอนค่า

ลักษณะเฉพาะตัวรายละเอียด
คำนวณโจทย์ที่ซับซ้อนได้ส่วนใหญ่จะเจอในการปรับปรุงรายการทางบัญชีและภาษี เวลาปิดงบการเงินก็จะมีเคสมาให้คำนวณกันอยู่ทุกปีค่ะ
ชอบเรียนรู้ธุรกิจเมื่อรับงานใหม่เพิ่ม หรือต้องเปลี่ยนงาน พนักงานบัญชีต้องเรียนรู้ธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอนะคะ
ทำตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนเนื่องจากการที่เราต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและกฏหมายที่กำหนดต่างๆอยู่แล้ว ทำให้พนักงานบัญชีก่อนที่จะทำอะไร จะต้องย้อนไปดูกฎอยู่เสมอๆ
ทำงานให้ทันเวลาทำงานแข่งกับเวลานี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยค่ะ เพราะฉะนั้นพนักงานบัญชีจะต้องมีการวางแผนงานที่ดีถึงจะสามารถทำงานให้ทันเวลาได้
มีความละเอียดถี่ถ้วนต้องละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนแรก เพราะว่าถ้าเริ่มต้นผิด การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลก็ผิดตามเช่นกันนั้นเอง

ถ้าใครอ่านลักษณะ คนทำบัญชีข้างต้นแล้ว ยังไม่แน่ใจว่า ตัวเราจะเหมาะกับการเป็นพนักงานบัญชีไหม เราขอแนะนำบทความที่จะพาไปสำรวจตัวเองว่าเราอยากอยู่ในสายงานบัญชีหรือไม่

อยากเป็นคนทำบัญชี เพราะอะไร 5 ข้อที่ต้องถามตัวเอง
อาชีพบัญชี มีอะไรบ้าง งานแบบไหนเหมาะสมกับเรา

3. อยากเป็นคนทำบัญชีต้องทำยังไงบ้าง

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นอยากเดินเส้นทางนี้อย่างจริงจัง ก็ต้องทำตามคุณสมบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ค่ะ

ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ.2557 ได้ระบุ ดังนี้

คุณสมบัติผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขผู้ทำบัญชี
1. ภูมิลำเนาในประเทศไทย1. เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
2. รู้ภาษาไทยเพียงพอ2. แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มทำบัญชี
3. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายวิชาชีพบัญชี3. แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการทำบัญชีภายใน 30 วัน
4. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจนถึงจำคุก4. แจ้งรายการยกเลิกภายใน 30 วัน
5. วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการที่ทำบัญชี5. แจ้งยกเลิกและกลับมาทำใหม่ ต้องอบรมเก็บชั่วโมง CPD ตามชั่วโมงทีขาดหายไป
6. ยืนยันรายชื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและสถานภาพการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
7. อบรมเก็บชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 12 ชม.ต่อปีปฏิทิน โดยเป็นชั่วโมงบัญชีอย่างน้อย 6 ชม.
8. แจ้งพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องภายใน 30 วัน
9. ผู้ทำบัญชีรับทำบัญชีได้ไม่เกิน 100 รายต่อปี
คุณสมับตินักบัญชีตามกฏหมาย
คุณสมบัตินักบัญชีตามกฏหมาย

แต่อย่าลืมนนะคะ เมื่อเรามีคุณสมบัติตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้แล้ว แต่การทำงานเราก็ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่ควรมีในการทำงานด้วย ลองศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้เลยค่า

อยากเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้าง

ผู้ทำบัญชี คุณสมบัติที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

4. รวมเคล็ด(ไม่)ลับ และเทคนิคในการทำงานบัญชี

CPD Academy ได้รวบรวมสิ่งที่จำเป็นในการทำงานในสายนี้มาให้ที่นี่แล้วนะคะ มีอะไรบ้าง มาดูกัน

ทักษะและความรู้ที่จำเป็น

แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นความรู้เกี่ยวกับทางด้านบัญชีและภาษีที่เราได้ทำการศึกษามา 4 ปี จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ก็อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่ต้องใช้ในการทำงานอย่างแน่นอน และอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญ ก็คือ ประสบการณ์ทำงานในสายงานบัญชีก็จะช่วยนำความรู้ที่เราได้เรียนมาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

ทักษะอื่นๆ ที่คนทำบัญชีควรมี

ทักษะอื่นๆที่ควรมีรายละเอียด
ทักษะในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชีผู้ทำบัญชีควรมีความเชี่ยวชาญในการใช้งานซอฟต์แวร์บัญชีที่เป็นที่นิยม เช่น โปรแกรมบัญชีทั่วไป หรือระบบบัญชีออนไลน์ เพื่อประสิทธิภาพในการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ความรู้ในกฎหมายในส่วนบัญชีและกฏหมายอื่นๆผู้ทำบัญชีควรเข้าใจกฎหมาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎหมายและปกป้องกิจการจากความเสี่ยงทางกฎหมายต่างๆ
การวิเคราะห์ทางการเงินผู้ทำบัญชีควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เช่น วิเคราะห์อัตราการเติบโตของธุรกิจ วิเคราะห์ผลกำไรขาดทุน และวิเคราะห์การดำเนินงานภายในของกิจการ เป็นต้น ทักษะนี้สำคัญมากนะคะจะเป็นทักษะที่ช่วยไม่ให้เราตกงานเมื่อ AI ได้ถูกพัฒนามาสำหรับอุตสาหกรรมการบัญชี จะสำคัญอย่างไร ลองดูที่บทความนี้ค่ะ
อาชีพบัญชีในอนาคต ถูก AI แทนที่จริงไหม
การสื่อสารและความสามารถในการทำงานเป็นทีมผู้ทำบัญชีต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี เพื่อให้สามารถสื่อสารและร่วมงานกับผู้อื่นในทีมหรือแผนกอื่นๆ ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

และนอกจากนี้ยังมีแนวทางเพื่อพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จ และรวมถึงรับมือกับความต้องการของลูกค้าบัญชีอีกด้วยนะคะ แนะนำให้ลองดูที่บทความนี้ได้เลยค่ะ

เรื่องต้องรู้ อะไรบ้าง เพื่อทำงานให้ประสบความสำเร็จ
ทํางานบัญชี ยากไหม มีเทคนิคอะไรต้องใช้บ้าง
รับทำบัญชี ยื่นภาษีอย่างเดียวไม่พอ รู้ไหมลูกค้าต้องการอะไรบ้าง
เคล็ดลับ ทำยังไงให้เงินเดือน ผู้ทำบัญชีพุ่งสูงขึ้นทุกปี

5. นอกจากงานทำบัญชี มีงานอะไรที่ทำได้อีกบ้าง

เรามาดูกันค่ะ ว่านอกจากการเป็นผู้ทำบัญชีแล้ว ยังมีสายงานอะไรได้อีกบ้างที่น่าสนใจ

สายงานบัญชีอื่นรายละเอียด
วางระบบบัญชีการวางระบบบัญชีเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนทางเดินเอกสาร ให้ลูกค้าทำงานได้ง่ายขึ้น ถูกต้องขึ้น และลดภาระงานได้มากยิ่งขึ้น
ทำรายงานเพื่อการบริหารถ้าเจ้าของกิจการอยากรู้ว่าพวกเค้าขายสินค้าไหนได้ดี เซลล์คนไหนทำผลงานได้ดี ก็จำเป็นต้องมี “รายงานขาย” เป็นรายงานที่แยกต่างหากจากงบการเงิน
ถ้ากิจการเก็บข้อมูลไว้อยู่แล้ว ช่วยทำรายงานเพื่อการบริหารขึ้นมาได้
วางแผนภาษีธุรกิจและบุคคลผู้ทำบัญชีพัฒนาความรู้มาเป็นผู้รู้ด้านภาษี และช่วยเจ้าของกิจการวางแผนภาษีอย่างง่ายๆ สำหรับธุรกิจและภาษีส่วนบุคคลได้ก็น่าจะดีไม่น้อย แต่วิธีการวางแผนภาษี ควรจะเกิดจากความเข้าใจพื้นฐานที่ดีพอ เพราะการวางแผน ไม่เท่ากับการหนีภาษี
วางแผนงบประมาณการทำ Budget หรืองบประมาณในอนาคตของกิจการเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่เงินสดฝืดเคือง นอกจากจะบันทึกบัญชีเหตุการณ์ในอดีตแล้ว ยังสามารถช่วยเจ้าของกิจการวางแผนงบประมาณได้ไม่ยาก เพียงแค่ต้องเข้าใจแนวทางในอนาคต และนำข้อมูลในอดีตมาประยุกต์เป็นสมมติฐานเบื้องต้น
ที่ปรึกษาธุรกิจผู้ทำบัญชีที่ประสบการณ์สูงหรือเคยผ่านการทำงานด้านบัญชีมาในหลายๆ ธุรกิจ อาจเป็นที่ปรึกษาชั้นเยี่ยมให้กับเจ้าของธุรกิจได้ เพราะเจ้าของธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่มักมีไอเดีย แต่ยังไม่เข้าใจเรื่องการค้าหรือไม่เข้าใจระบบธุรกิจได้ดีพอ นักบัญชีก็สามารถเสนอบริการที่ปรึกษาธุรกิจควบคู่ไปด้วยได้
สายงานบัญชีอื่นๆ
สายงานบัญชีอื่นๆ

นี่คือ 5 ตัวอย่างงานที่คนจบบัญชีสามารถทำได้ เพิ่มเติมจากเดิมที่เคยทำแค่บัญชีรายเดือน และที่สำคัญช่วยให้เราพัฒนาศักยภาพไปให้ถึงขีดสุด อาจจะมีรายได้เพิ่มเติมในแต่ละเดือนเข้ามาด้วยนะ

ทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้เลยค่ะ

สายงานบัญชี นอกจากทำบัญชี ยังทำอะไรได้อีกบ้าง

บทสรุป

เมื่อเราเลือกเส้นทางบัญชี ก็ต้องพยายามเรียนรู้ว่างานบัญชีที่เราจะต้องเลือกเป็นอาชีพนั้นมีความสำคัญและบทบาทหน้าที่ในกิจการอะไรบ้าง และต้องพยายามเรียนรู้อยู่เสมอทั้งด้านความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการทำงาน เพื่อที่เราจะประสบความสำเร็จในอาชีพบัญชีนี้ และที่สำคัญก็ยังมีสายงานที่แตกแขนงจากอาชีพบัญชีให้เราเลือกด้วยนะ แบบนี้ถ้าเรามีความรู้ความสามารถติดตัว และตั้งใจทำงานบัญชีให้ดีที่สุด รับรองว่าไม่มีทางตกงานหรือว่าจะมี AI มาแทนที่เราได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้สำหรับใครที่สนใจอบรม CPD หรือต้องการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างถูกต้อง ทักมาคุยกันได้ให้เราแนะนำได้ที่นี่ค่ะ
Line: @cpdacademy หรือhttps://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า