ภาษี

ข้อควรรู้ก่อนจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายหัก ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์

ขายสินค้าพร้อมติดตั้งหัก ณ ที่จ่าย ยังไงดี?

เคยสงสัยไหมคะ ว่าในฐานะผู้รับเงิน เมื่อได้รับเงินมาแล้วทำไมถึงได้รับเงินไม่ครบ และในทางกลับกันเวลาที่เราจ่ายเงินต้องมีหน้าที่ในการหักเงินไว้ด้วยเช่นกัน แต่ปัญหาคือ ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะที่ต้องหัก ณ ที่ จ่าย กี่ เปอร์เซ็นต์และต้องหักเท่าไหร่ ทาง CPD Academy จะพาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลมาทำความเข้าใจกันค่ะ

ประเภทของเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย

ประเภทของเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย เราสามารถแบ่งได้ตามผู้รับเงินค่ะ แบ่งออกเป็น

 • ผู้รับเงิน – บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้รับเงิน ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายดังนี้ค่ะ

 1. เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
 2. เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
 3. เงินได้จากการรับเหมา
 4. เงินได้จากการธุรกิจการพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง เฉพาะประเภทที่กำหนดไว้ดังนี้
  – เงินรางวัลในการประกวด แข่งขัน การชิงโชค หรือการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน
  – เงินได้จากการเป็นนักแสดงสาธรณะ
  – เงินได้จากการโฆษณา
  – เงินได้จากการรับจ้างทำของ
  – เงินได้จากการให้บริการอื่นๆ
  – เงินรางวัล ส่วนลด หรือ ประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
  – เงินได้จากค่าขนส่ง
 • ผู้รับเงิน – นิติบุคคล

นิติบุคคลที่เป็นผู้รับเงิน ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายดังนี้ค่ะ

 1. เงินได้จากการขายพืชผลการเกษตร ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จากค่าจ้างทำของ เงินได้จากการประกวดแข่งขัน ชิงโชค เงินได้จากค่าโฆษณา
 2. เงินได้ตามมาตรา 40(8) เฉพาะในส่วนที่เป็นการให้บริการอื่นๆ นอกเหนือจาก ข้อ 1
 3. เงินได้ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 4. เงินได้ค่าขนส่ง ไม่รวมค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ

เงินได้แต่ละประเภท หัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่

ต่อมามาดูกันค่ะ ว่าเงินได้แต่ละประเภทมีอัตราภาษีที่ต้องคำนวณ เมื่อเราต้องทำการ รับเงิน-จ่ายเงินเท่าไหร่กัน

ในรูปนี้ทาง CPD Academy จะแสดง 2 อัตราภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลค่ะ

ประเภทเงินได้และอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ประเภทเงินได้และอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ประเภทเงินไดเและอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ประเภทเงินไดเและอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ต่อ)
ประเภทเงินได้และอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ประเภทเงินได้และอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ต่อ)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กี่ เปอร์เซ็นต์ - อัตราก้าวหน้า
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กี่ เปอร์เซ็นต์ – อัตราก้าวหน้า

เช็กก่อนจ่าย หัก ณ ที่ จ่าย กี่ เปอร์เซ็นต์

ในด้านของบัญชีเจ้าหนี้ ต้องพบกับคำถามนี้บ่อยๆเลยค่ะ เพราะก่อนที่เราจะจ่ายเงินไป เราจะต้องพิจารณาว่า มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องนำส่งไหมนั่นเอง ทาง CPDAcademy จะมาลำดับขั้นตอนให้ค่ะ ว่า ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมเอกสารที่ครบกำหนดในการชำระเงินให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมทำการจ่ายเงินตามระบบบัญชี

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ (ยอดจ่ายเกิน 1,000 บาท)

ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่ายว่าต้องหัก ณ ที่ จ่าย กี่ เปอร์เซ็นต์

ขั้นตอนที่ 5 สรุปยอดเพื่อชำระเงิน

ตัวอย่างการหัก ณ ที่จ่าย

เรามาดูตัวอย่างการหัก ณ ที่จ่ายกันะคะ

บริษัท A จำกัด (ผู้จ่ายเงิน)จ่ายค่าเช่าเดือนละ จำนวน 10,000 บาท
นาย ขยัน หมั่นเพียรได้รับเงินจำนวน 9,500 บาท
วิธีการคำนวณเงินได้พึงประเมิน 40(5) = ต้องหัก ณ ที่จ่าย
อัตราภาษีที่ต้อง หัก ณ ที่จ่าย = 5%
10,000 x 5% = 500 บาท
10,000 – 500 = 9,500 บาท = เงินที่นายขยันได้รับ

FAQ : คำถามที่พบบ่อย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญต่อธุรกิจ

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายสำคัญต่อธุรกิจอย่างมาก ทั้งสำหรับฝ่ายที่รับเงินและฝ่ายที่จ่ายเงินดังนี้ค่ะ

 1. สำหรับฝ่ายที่รับเงิน หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายช่วยในการยืนยันว่ามีการหัก ณ ที่จ่ายเกิดขึ้นจริง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันถึงรายได้ของตนเองได้ค่ะ และยังนำไปเพื่อใช้ในการสมัครสินเชื่อหรือการจัดทำเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่ต้องการหลักฐานการได้รับเงินแน่นอนซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือ ว่าเรามีรายได้ที่เข้ามาจริงๆนั่งเอง
 2. สำหรับฝ่ายที่จ่ายเงิน หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเป็นหลักฐานที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับว่ามีการหักเงินเกิดขึ้นจากเงินได้พึงประเมินของผู้รับเงิน ซึ่งช่วยให้ฝ่ายที่จ่ายเงินมั่นใจได้ว่าการหักเงินนั้นถูกต้องและเป็นไปตามข้อตกลงทางการเงินที่กำหนดไว้ค่ะ

ถ้าลืมหัก ณ ที่จ่าย แก้ไขยังไง

หากมีความผิดพลาดหรือลืมหักเงิน ณ ที่จ่าย สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

 1. ตรวจสอบข้อผิดพลาด
  ทำการตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูล เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น การละเว้นหรือลืมหักเงินจากเงินเดือนหรือรายได้ของลูกจ้างหรือพนักงานคนไหน อย่างไร
 2. ติดต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือฝ่ายการเงิน เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นและขอความช่วยเหลือในการแก้ไข
 3. ตรวจสอบนโยบายและกฎระเบียบ
  ตรวจสอบนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อผิดพลาด อาจมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่กำหนดไว้เพื่อการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบการเงิน
 4. แก้ไขปัญหา
  ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด อาจมีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันไปตามนโยบายขององค์กร แต่ต้องยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้องตามเดือนที่รายจ่ายนั้นเกิดขึ้น ในส่วนของเบี้ยประบเงินเพิ่ม อาจขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กร ว่าใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ก่อนจ่ายเงิน เราพอรู้ขั้นตอนที่ต้องพิจารณาข้อมูลกันไปแล้ว แต่ก็ยังมีเคสอื่นๆให้ติดตามอีกมากมายสำหรับเรื่องภาษี หัก ณ ที่จ่ายนะคะ ทาง CPD Academy มีบทความที่จพมาแนะนำเรื่องของตัวช่วยในการจัดการเรื่อง ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ลองดูบทความนี้กันเล้ย E-withholding tax คืออะไร ข้อควรรู้ก่อนใช้งาน

หรือหากใครอยากอบรมเพิ่มความรู้เรื่องของภาษีในการทำงาน แถมยังเก็บชั่วโมง CPD ได้ด้วย ลองทักกันเข้ามาเลยนะคะ

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามได้ที่นี่ Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า