ไลฟ์สไตล์

ทักษะจิตวิทยาการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น หนึ่งในเรื่องสำคัญที่หัวหน้า(บัญชี) ต้องมี

ทักษะจิตวิทยาการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น หนึ่งในเรื่องสำคัญที่หัวหน้า(บัญชี)ต้องมี

การทำงานในระดับหัวหน้าหรือผู้บริหารนั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย การขึ้นเป็นหัวหน้าอาจจะง่ายแต่การดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่อย่างเหมาะสมนั้นไม่ได้ง่ายอย่างในละคร บทบาทตามความเป็นจริงนั้นหัวหน้าต้องรู้ทุกอย่างภายในทีมตนเอง จัดการปัญหาต่างๆได้ดี เท่าทันทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว ฉะนั้นแล้วมีความเก่งอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องมีทักษะอื่นๆประกอบด้วย เพื่อให้การทำงานและการจัดการบริหารเป็นไปอย่างราบรื่น

หรือหากใครที่กำลังอยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้เติบโตเป็นระดับผู้บริหารและหัวหน้างานละก็ต้องรู้และปฎิบัติทักษะประกอบร่วมด้วย เก่งงานแล้วต้องเก่งคนและเก่งจัดการ เพื่อให้ทุกๆอย่างเดินหน้าไปอย่างพร้อมเพียงกัน จะว่าไปแล้วงานสายบัญชีเป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งในแต่ละวัน ผู้ที่อยู่ในระดับหัวหน้างานนอกจากจะต้องจัดการงานตัวเองที่วุ่นวายแล้ว ยังต้องบริหารทีมร่วมด้วย ซึ่งคนในทีมก็งานยุ่งไม่แพ้กัน แต่จะทำอย่างไรให้ภาพรวมออกมาดี คนในทีมอยู่อย่างสบายใจ ตัวเองควบคุมง่าย และงานมีประสิทธิภาพ เห็นว่าจะต้องใช้หลักทางจิตวิทยาเข้าช่วย เพื่อให้ทุกอย่างนั้นสามารถจัดการได้ ต่อให้ทรัพยากรจะจำกัดก็ตาม

ทักษะจิตวิทยาการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น
ทักษะจิตวิทยาการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น

ทักษะจิตวิทยาการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น

ตัวช่วยที่น่าศึกษาและสมควรปฎิบัติคงหนีไม่พ้น ทักษะจิตวิทยาการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น หรือขมวดให้ง่ายๆว่า การเรียนรู้คนนั่นเอง อย่างแรกเลยในระดับหัวหน้านั้นต้องใช้คนให้เป็น  สามารถจูงใจคนในทีมให้ทำงานได้ตรงตามเป้าหมายได้โดยที่ไม่ตะขิดตะขวงใจ หรือสร้างปัญหาหนักใจให้กับทีมโดยไร้เหตุผล ยิ่งงานบัญชีแล้ว งานจะมีกำหนด มีวันเวลาที่ต้องส่งเอกสารและจัดการเป็นลำดับๆ งานบัญชีมีผลต่อหลายๆแผนก การเบิกจ่าย การทำงบประมาณ การวางแผนการใช้เงินภายในต่างๆ หากไม่สามารถควบคุมดูแลส่วนนี้ให้ราบรื่นได้ แน่นอนว่าระบบการทำงานจะล่มไม่เป็นท่าอย่างแน่นอน และหลายคนก็ตกม้าตายในด่านนี้ จนทำให้คนในทีมรู้สึกว่า ผู้บังคับบัญชาของพวกเข้าไม่เก่ง, ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน และเมื่อเป็นเหตุเช่นนี้ ก็อาจทำให้คนในทีมไม่เชื่อใจในการมอบหมายหรือบริหารงานครั้งต่อๆไป

อีกทั้งยังต้องเข้าอกเข้าใจการทำงานของคนภายในทีม เข้าในบริบทการทำงานอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้การเป็นหัวหน้าของเรานั้น ไปสร้างความหนักใจให้ผู้ร่วมงาน เช่น ไปจับผิดในการทำงาน, การลังเลสงสัยในวิธีการทำงาน รวมไปถึงการไม่ไว้ใจเรื่องผลลัพธ์การทำงานว่าจะดีเหมือนที่ตนทำไหม จะเรียบร้อยแบบที่คนนั้นคนนี้ทำหรือเปล่า และการคิดเองอย่างไร้เหตุผล สิ่งเหล่านี้ก่อเกิดความขุ่นมัวกันมานักต่อนัก  ทำให้บรรยากาศการทำงานไม่มีความสุข  สิ่งแรกที่ควรทำหากยังไร้ทิศทางการทำงาน คือ ควรประชุมทำความรู้จัก ทำความเข้าใจแต่ละคนว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง ขอบเขตการทำงาน ระยะเวลาการทำงานแต่ละประเภท และควรจะจัดประชุมสำหรับการายงานการทำงานของทีมเป็นระยะ เพื่อติดตามงานและผลลัพธ์การทำงานว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง การทำเช่นนี้จะช่วยให้แน่ใจว่า งานถึงปลายทางและราบรื่นดี

เรื่องที่ควรทำความเข้าใจ

อีกเรื่องที่ควรทำความเข้าใจคือ การอ่านคนให้ออก ต้องพยายามอ่านคนให้ออก ไม่ว่าจะในทางพฤติกรรม หรือการกระทำบางอย่าง เพื่อให้เท่าทันคนในทีมว่า พวกเขาประสบปัญหา หรือเผชิญหน้ากับเรื่องใดอยู่บ้าง ต้องหมั่นสังเกต เช่น หากพักหลังพนักงานเคยทำงานดี แต่เกิดข้อผิดพลาดบ่อย ต้องสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น มีปัญหาหรือเข้าใจส่วนใดผิดไปหรือไม่  หรือหากพนักงานลาหยุดบ่อย สามารถสอบถามในฐานะผู้บังคับบัญชาได้ว่า เป็นอย่างไรบ้าง มีอะไรให้ช่วยเหลือ หรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ หากเราในฐานะผู้บังคัญบัญชามีการหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้คนในทีม ก็จะช่วยให้เห็นถึงสถานการณ์ของแต่ละคน แก้ไขถูกจุด เฝ้าระวังได้ ป้องกันปัญหาได้ ทางที่ดีควรใช้เหตุผลนำทาง มีสภาวะทางอารมณ์ที่ดี มิควรใช้อารมณ์ที่รุนแรงหรือความรู้สึกส่วนตัวในการสอบถามหรือขอความคิดเห็น เพราะจะทำให้เกิดอคตดิ หรือเกิดความลำเอียงในทางใดทางหนึ่งได้

อย่างไรก็ดี ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้บังคับบัญชาก็สามารถทำงานผิดพลาดได้เช่นกัน จงกล้าที่จะเรียนรู้ ผิดพลาดควรกล้าที่จะขอโทษ  ถูกติชมก็กล้าที่จะรับฟังและกล่าวขอบคุณ เพราะไม่ใช่แค่เราที่ทำให้องค์กรขับเคลื่อนได้ แต่ทุกๆคน รวมถึงคนในทีมตนเองคือส่วนหนึ่งในการผลักดันให้องค์กรสามารถเดินต่อไปได้ตามนโยบาย ทุกคนเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ตัวสำคัญ หากขาดคนใดคนหนึ่งในก็ไม่สามารถเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ ฉะนั้นแล้วให้ความสำคัญกับทุกคน เข้าใจในความเป็นคนทั้งในแง่บริบทการทำงานและความแตกต่างของนิสัยผู้คน ขยันเรียนรู้ ทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้ว เป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดี ให้โอกาสคนอื่นแสดงความคิดเห็นและศักยภาพ

เท่านี้ก็จะทำให้การทำงานมีความสุขแม้ว่างานจะหนัก แต่สภาพแวดล้มอและคนร่วมงานดีก็ช่วยให้เหนื่อยแค่งาน ไม่ได้เหนื่อยใจไปกับเรื่องของผู้คน จนทำให้หนักใจและก่อเกิดภาวะเครียด

การทำงานให้คนในทีม หรือองค์กรยอมรับก็เป็นการบ้านชิ้นใหญ่ที่คนเป็นหัวหน้าต้องพยายามทำให้สำเร็จลุล่วง ยิ่งสายงานบัญชีแล้วระดับหัวหน้างานก็คงจะยากพอๆกับสายวิชาชีพอื่นๆ แต่ต้องมีความเข้าอกเข้าใจในเนื้องานอย่างแท้จริงด้วย เพราะความเป็นวิชาชีพเฉพาะ ไม่สามารถให้สาขาวิชีพอื่นๆมากำกับดูแลได้ เพราะอาจจะทำให้การทำงานผิดพลาด คลาดเคลื่อนได้ การเป็นหัวหน้างานบัญชีก็มีเรื่องที่ควรรู้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น 3 เรื่องที่หัวหน้างานบัญชีจำเป็นต้องรู้ !

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน 

สอบถามได้ที่นี่ Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า