ไลฟ์สไตล์

เคล็ดลับ ทำยังไงให้เงินเดือนนักบัญชีพุ่งสูงขึ้นทุกปี

เคล็ดลับ ทำยังไงให้เงินเดือนนักบัญชีพุ่งสูงขึ้นทุกปี

ทุกอาชีพที่ได้รับเงินเดือน ต่างก็ต้องคาดหวังเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้นทุกๆปี แต่ก่อนที่หัวหน้าจะอนุมัติเพิ่มเงินเดือนให้เราได้ก็ต้องพิจารณาตามผลงานและความสามารถด้วยเช่นกัน ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงเงินเดือนนักบัญชี ว่าพวกเราต้องทำงานอย่างไร หรือพัฒนาตัวเองแบบไหน ให้เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาในการเพิ่มผลตอบแทนทุกๆปีกันค่ะ

เคล็ดลับ เงินเดือนนักบัญชีพุ่งสูงขึ้น
เคล็ดลับ เงินเดือนนักบัญชีพุ่งสูงขึ้น

1. การพัฒนาทักษะ

การพัฒนาทักษะนักบัญชี
การพัฒนาทักษะนักบัญชี

1.1 การพัฒนาทักษะนักบัญชี

การพัฒนาทักษะในงานบัญชีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเติบโตและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในวงการบัญชีที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันค่ะ

การพัฒนาทักษะในงานบัญชีเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการเรียนรู้ เราควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ ลองไปดูกัน ว่ามีขั้นตอนในการเริ่มพัฒนาทักษะในงานบัญชีได้ยังไงบ้าง

การพัฒนาทักษะนักบัญชี แบ่งออกเป็น 2 อย่างค่ะ

1. การพัฒนาทักษะนักบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า หนึ่งในคุณสมบัตินักบัญชีที่ครบถ้วน คือ การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอทุกๆ ปี

นักบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน ในจำนวนชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงนั้น ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

ประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2557

ความรู้ทางด้วยบัญชีความต้องได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ และฝึกฝนอยู่บ่อยๆ เพราะฉะนั้นทุกปีเราควรจะอัพเดตความรู้ทางด้านบัญชี หรือว่าไปงานอบรมสัมมนา การเข้าร่วมการอบรมปัจจุบันก็มีการอบรมทั้งรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออฟไลน์ให้เราได้เลือกตามความหมาะสมกับตัวเรา

2. เรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานบัญชี

กลัวกันไหมคะ ที่เราจะหางานทำยากในอนาคต เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคนี้ถือว่ามาแทนที่หลายๆอาชีพเรียบร้อยแล้ว อย่าง AI ที่พัฒนามาแล้วน่ากลัวเป็นกระแสในโลกโซเชี่ยลก็คือ AI วาดภาพ ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถวาดภาพตามแบบที่เราต้องการได้ แถมยังผสมผสานได้หลายแบบ แบบนี้ศิลปินวาดภาพก็ต้องยิ่งฝึกฝีมือให้เก่งและพัฒนาทักษะด้านอื่น ที่ AI ไม่มี แต่เราคือนักบัญชีลองไปดูบทความนี้กันค่ะว่าอาชีพบัญชีในอนาคต ถูก AI แทนที่จริงไหม และเราต้องพัฒนาทักษะอะไรบ้าง

หรืออาจะเรียนรู้เกี่ยวเทคนิคที่งานบัญชีต้องใช้ เราก็ไปพัฒนาในส่วนนี้ เพื่อนำไปพัฒนาในการทำงานได้ด้วยค่ะ

1.2 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

การปรับปรุงทักษะการสื่อสารของนักบัญชีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีได้ดียิ่งขึ้น เช่น สื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้ประกอบการ

เรื่องที่นักบัญชีควรปรับปรุงเรื่องการสื่อสาร

บุคคลที่ต้องสื่อสารเพื่อพัฒนาในด้านใด
เพื่อนร่วมงานสื่อสารอย่างชัดเจนและเรียบง่าย
หัวหน้างานพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการทำงานที่เป็นประโยชน์
ผู้ประกอบการพัฒนาทักษะการนำเสนอและการเขียนรายงาน
แผนกอื่นๆในหน่วยงานเดียวกันเรียนรู้ภาษาธุรกิจของแผนกอื่น แปลงภาษาบัญชีสื่อสารออกไปให้ชัดเจนและเรียบง่าย
หน่วยงานภายนอก เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ธนาคารเรียนรู้ภาษาธุรกิจที่ต้องใช้สำหรับแต่ละหน่วยงาน และสื่อสารความต้องการที่จะติดต่อพบหน่วยงานเรื่องใด ให้เข้าใจถูกต้องตรงกันก่อนเข้าพบ

2. การค้นหาโอกาสและวางแผนในการเติบโตในงาน

ค้นหาโอกาสและวางแผนในการเติบโต
ค้นหาโอกาสและวางแผนในการเติบโต

การค้นหาโอกาสและวางแผนในการเติบโตในงานบัญชีเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เรามาดูกันค่ะ ว่า ขั้นตอนในการค้นหาโอกาสและวางแผนในการเติบโตในงานบัญชีมีอะไรบ้าง

วางแผนการเติบโตในสายงานบัญชี
วางแผนการเติบโตในสายงานบัญชี
 • วิเคราะห์จุดเด่นของตนเอง
 • วิเคราะห์จุดด้อยของตนเองที่ต้องพัฒนา
 • แสวงหาโอกาสในสายงานบัญชี
 • มองหาอุปสรรคในการเติบโตในสายงานบัญชี และหาทางกำจัดมันออกไป

การวางแผนในการเติบโตในงานบัญชีเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะช่วยให้เราพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในงานบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาดูเกี่ยวกับขั้นตอนของการวางแผนเพื่อให้เราได้เติบโตในสายงานกันค่ะ

 • กำหนดเป้าหมายอาชีพในระยะยาวและระยะสั้น
 • วางแผนการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
 • พิจารณาตำแหน่งงานที่มีอนาคตสูง
 • การสร้างผลงาน
 • เข้าร่วมกิจกรรมในวงการบัญชี
 • สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดี

3. การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะทำให้เรารู้ว่า สิ่งที่เราได้ทำไปนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ นั่นเอง ถ้าไม่มีประสิทธิภาพ ก็ให้เราดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการใหม่ให้ดีกว่าเดิม

ประเมินผล ติดตามและแก้ไข
ประเมินผล ติดตามและแก้ไข

การติดตามผลการประเมิน

เป้าหมายเงินเดือนนักบัญชีที่เราตั้งไว้ เพื่อถูกพิจารณาปีับเงินเดือนแล้ว เป็นไปตามที่เราคาดหมายหรือไม่ ให้เราวางแผนในอนาคตว่า จะทำอย่างไรต่อไป จากที่เราวิเคราะห์ SWOT ในข้อ 2 กันมาแล้วค่ะ

การพัฒนาและแก้ไข
หากวัดผลการประเมินแล้ว ยังไม่เกิดความพึงพอใจ ต้องประเมินว่าต้องดำเนินการแก้ไขเรื่องใดบ้างและภายในเมื่อไหร่ หากปฏิบัติตามแผนที่วางไว้แล้ว ก็ให้ทำการติดตามผลใหม่อีกครั้งค่ะ

คำถามที่พบบ่อย

Q : ทักษะใดที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มรายได้ในงานบัญชี?

A : ทักษะหลักเลยที่จะช่วยให้เรานั้นเพิ่มรายได้ไม่ว่าจะทางไหน คือความรู้ทางบัญชีของเราค่ะ
ถัดมาทักษะที่จำเป็นคือ ทักษะทางด้านของการบริการ เพราะว่างานบัญชีก็คือ หนึ่งในงานบริการลูกค้า นั่นเอง
เพราะฉะนั้นนอกจากที่เราจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ทางบัญชีแล้ว เราต้องสื่อสารและบริการลูกค้าให้ได้อย่างดีอีกด้วย


Q : วิธีใดที่ช่วยให้สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้?

A : ทุกอย่างเกิดจากการฝึกฝนนะคะ ก้าวแรกที่สำคัญเลย คือต้องมีข้อมูลหรือทักษะการสื่อสารที่ดี และนำไปประยุกต์ใช้ การฝึกฝนและปฏิบัติการในสถานการณ์จริง เราจะสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ

แนะนำวิธีที่จะช่วยให้พัฒนาทักษะการสื่อสารได้ดีขึ้น

 1. ฟังอย่างรอบคอบ
 2. ใช้ภาษาที่ชัดเจน
 3. ใช้ภาษาตามกลุ่มเป้าหมาย
 4. ฝึกฝนและปรับปรุงตนเอง

บทสรุป

เคล็ดลับที่จะทำให้เรามีเงินเดือนสูงขึ้น หรือว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น สรุปแล้วเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับทักษะเรื่องของบัญชีและพัฒนาความรู้ของเราอยู่เสมอ รวมทั้งต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อที่เราพัฒนาตนเองให้รอบด้าน เพื่อให้สัมพันธ์กับงานที่ได้รับมอบหมายค่ะ และถ้าเพื่อนคนไหนทำตามวิธีนี้แล้วได้ผลลัพธ์เป็นเงินเดือนที่สูงขึ้นตามใจหวัง อย่าลืมมาแชร์ให้พวกเราฟังบ้างนะ

ใครที่อยากเพิ่มสกิลความรู้บัญชี หรือเพิ่มความรู้เกี่ยวกับภาษีต่างๆให้แม่นยำขึ้น
ลองทักมาคุยกันที่ช่องทางนี้ได้นะคะ
Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า