ภาษี

ข้อควรรู้…ก่อนซื้อพลาสติก หักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มถึง 1.25 เท่า

ข้อควรรู้...ก่อนซื้อพลาสติก หัก ค่าใช้จ่ายได้ถึง 1.25 เท่า

เพื่อนๆ รู้ไหมคะ ปัจจุบันเราใช้พลาสติกกันแทบทุกช่วงเวลา ตอนใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะตอนซื้ออาหาร ซื้อของสด เป็นที่นิยมของพ่อค้า แม่ค้า เนื่องจากมีราคาถูก มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ผุกร่อน มีความคงทนต่อสารเคมี ทำให้พลาสติกได้รับความนิยมใช้งาน แต่ข้อเสียของพลาสติกคือย่อยสลายได้ยาก ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายยาวนาน และทำให้พลาสติกที่เราใช้กันไปตกค้างในสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆ ที่ย้อนกลับมาหาตัวเรา

ทั้งนี้ ประเทศของเรา ก็มีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
พลาสติกชีวภาพ คือ พลาสติกที่ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืช เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี มันฝรั่ง มันเทศ มันสำปะหลัง รวมถึงโปรตีนจากถั่ว สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ช่วยลดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน ทำให้พลาสติกชีวภาพเป็นที่น่าสนใจ และเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต เนื่องจากได้รับการสนับสนุนมากมายทั่วโลก รวมถึงประเทศของเรา

กรมสรรพากรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้เม็ดพลาสติกชีวภาพ จึงประกาศใช้มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกที่จะกลายเป็นขยะ ตกค้างที่ย่อยสลายได้ยากอย่างต่อเนื่อง สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่ม ทำให้เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหันมารักษ์โลกกันมากขึ้นค่ะ

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าซื้อ ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพร้อยละ 25 ของรายได้ที่ได้จ่ายไป

พูดง่ายๆ ก็คือ ถ้าบริษัทเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จะประหยัดภาษีที่ต้องจ่ายได้ แต่ด้วยความเป็นนักบัญชีอย่างเรา ควรคำนวณจำนวนเงินที่ประหยัดภาษี เทียบกับต้นทุนต่างๆที่จะเกิดขึ้นหากจะต้องทำตามเงื่อนไขตามประกาศกรมสรรพากร และนำเสนอการเปรียบเทียบตัวเลข การบริหารแบบใดที่คุ้มค่า และเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย

แต่ถ้าหากบริษัทใดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพอยู่แล้ว ไปดูขั้นตอนการขอหักค่าใช้จ่ายเพิ่มกันเลย 
มีกำหนดประเภท หลักเกณฑ์อะไรบ้าง

การใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มมีอะไรบ้าง

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

1. การซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

2. รายงานแสดงรายละเอียดของการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ช่วงเวลาที่ใช้สิทธิได้

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

การใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ข้อควร…รู้ก่อนใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่ม

เฉพาะ “การซื้อจากโรงงานที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม” และโรงงานมี “หนังสือรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์จากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข้อควรรู้ก่อนใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่ม
ข้อควรรู้ก่อนใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่ม

ประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

1. ถุงหูหิ้ว

2. ถุงขยะ

3. แก้วพลาสติก

4. จาน ชาม ถาดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

5. ช้อน ส้อม มีดพลาสติก

6. หลอดพลาสติก

7. ถุงพลาสติกสำหรับเพาะชำ

8. ฟิล์มคลุมหน้าดิน

9. ขวดพลาสติก

10. ฝาแก้วน้ำ

11. ฟิล์มปิดฝาแก้ว

หลักเกณฑ์ที่ต้องจัดทำนำส่งรายงาน

รายงานแสดงรายละเอียดของการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

รายงานแสดงรายละเอียดของการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
รายงานแสดงรายละเอียดของการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : รายงานการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 388)

เอกสารที่ต้องขอตอนซื้อผลิตภัณฑ

1. ข้อมูลบริษัท

2. หนังสือรับรองโรงงาน จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

3. ใบกำกับภาษี

4. ใบเสร็จรับเงิน พร้อมเอกสารแนบหลักฐานช่องทางการชำระเงิน

และต้องเก็บรักษารายงาน รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการในรายงานไว้ ณ สถานประกอบการพร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ภายหลังนะคะ

นอกจากที่เราจะรักษ์โลกแล้ว แถมยังได้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้นด้วย โครงการดีดีแบบนี้น่าสนใจจริงๆ สำหรับธุรกิจที่ต้องใช้พลาสติกเป็นต้นทุนจำนวนมากๆ นักบัญชีที่มีกิจการต้องใช้พลาสติกเยอะๆ ก็สามารถนำข้อมูลนี้ไปช่วยแนะนำกับผู้ประกอบการได้ด้วยนะคะ

เมื่อเรามั่นใจในการเตรียมข้อมูลแล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการการคำนวณภาษีเงินได้กันเลย เพื่อนๆ สามารถดูค่าใช้จ่ายอื่นหักเพิ่มได้เช่นกัน 9 ค่าลดหย่อนภาษี 2565 มีอะไรบ้าง

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมสรรพากร


ข้อมูลอ้างอิง
– พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎกร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 749) พ.ศ. 2565
– ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 388) เรื่อง กําหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

และขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

สอบถามได้ที่ Line: @cpdacademy หรือ https://lin.ee/36U1ks0Y

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า